Élő

Élő közvetítés 10,30 órától. Évközi 30 Vasárnap. 2014

Évközi XXX. vasárnap

 • November 1-jén, szombaton Mindenszentek ünnepe és elsőszombat. Szentmisék a kegytemplomban reggel 8, fél 11 és este 6 órától lesznek. Az esti 6 órás szentmisében lesz az elsőszombati Mária-köszöntő, amelyet a rózsafüzér elimádkozása és gyertyás körmenet követ.  

 • November 2-án, vasárnap Halottak napja. Az esti szentmise után elhunyt szeretteinkért szentmise után a kegytemplom kriptájában imádkozunk. 

 • Tisztelendő Testvéreim! Kedves Hívek! 

  A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia folyó év szeptember 2-4. között Temesváron tartotta őszi rendes gyűlését. A résztvevő püspök atyák – a nemsokára esedékes elnökválasztásra való tekintettel – közös felhívást intéztek minden keresztényhez és minden jóakaratú emberhez, azzal a kéréssel, hogy valamennyien vegyenek részt a választáson.

  A keresztény embernek cselekvő módon kell hozzájárulnia a keresztény értékek megőrzéséhez és közkinccsé tételéhez. Ezen értékek a Szentírásra és Egyházunk tanítására alapozódnak.

  Éppen ezért, hogy a keresztény tanítás érvényesüljön a közéletben, olyan személyre kell adnunk szavazatunkat, aki ezt az érték-rendet maradéktalanul felvállalja, nevezetesen:

 

Élő Rózsafüzér zarándoklat

Október 25-én újra Élő Rózsafüzér zarándoklat Csíkszeredában. 8,30-tól gyülekező a Kegytemplomban, 9 órakor indulás. 18 órakor kezdődik a zarándoklat zárószentmiséje a kegytemplomban, amelyet Tamás József püspökatya mutat be. A zarándoklatot a czestochowai Fekete Madonnához szervezett zarándoklat filmjének megtekintésével zárjuk! 

Évközi XXIX. vasárnap

 1. A hónap harmadik vasárnapja van 17,00 órától Szentségimádás lesz a kegytemplomban.

 1. Október harmadik vasárnapján hagyományosan Missziós vasárnapot ünnepeljük. Ez alkalomból Főegyházmegyénk minden templomában gyűjtést van a missziós tevékenységek támogatására. Ezen adományaikat a kitett perselybe helyezhetik el.  

 2. Október 25-én, szombaton 10 órára várjuk mindazon gyermekeket akik szeretnének énekelni a kegytemplom gyermekkórusában.

Évközi XXVIII. vasárnap

Megjelentek a 2015-ös évre a fali-, csíksomlyói- és egyéb naptárak amelyeket a kegytárgyüzletben megvásárolhatnak.

 

Csíksomlyó Üzenete - őszi lapszám

 Megjelent a Csíksomlyó Üzenete kegyhelylap Mária neve /őszi/ száma! VIII. évfolyam, 3. szám

 

A tartalomból: Böjte Mihály OFM: Ötszáz éve a somlyói Mária lábánál; Ott vagyunk otthon, ahol az Édesanyánk van, Beszélgetés dr. Jakubinyi Györggyel, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekével; Szalay Olga: Egy búcsúsfüzet története; Kővári Réka: Mária-énekek a XVII-XVIII. Századi somlyói ferenceseknél; Meggyessy S. Norbert: Maria Advocata, A közbenjáró Szűz Mária ábrázolása a csíksomlyói misztériumjátékokban; Orbán Szabolcs OFM: Zarándoklat – hazatérés öröme, A 12. FerIZa margójára; Könyvek Csíksomlyóról – könyvszemle; Urbán Erik OFM: Európai Máriás Háló Csíksomlyón.

Évközi XXVII. vasárnap

Október 6-tól, hétfőtől a kegytemplomban az esti szentmisék este 6 órától kezdődnek. 

Csíksomlyón tanácskozott az Európai Máriás Háló

Méltó eseménnyel ünnepelte a Segítő Szűz Mária szobrának 500 éves évfordulója tiszteletére 2014. szeptember 14-én megnyitott jubileumi Mária-évet a csíksomlyói kegyhely, ugyanis tagságának tizedik évében 2014. szeptember 16–19. között vendégül láthatta a húsz ország huszonkét európai nemzeti Mária-kegyhelyét tömörítő Európai Máriás Háló képviselőit. A tagságból tizenhárom ország tizennégy kegyhelyének mintegy harminc küldöttje vett részt a csíksomlyói rendezvényen. A házigazdák mellett Banneux (Belgium), Brezje (Szlovénia), Czestochowa (Lengyelország), Einsiedeln (Svájc), Fatima (Portugália), Knock (Írország), Levoča, azaz Lőcse (Szlovákia), Loreto (Olaszország), Máriapócs, Mátraverebély-Szentkút (Magyarország), Mellieħa (Málta), Vilnius (Litvánia) és Zarvanytsia (Ukrajna) Mária-szentélye képviseltette magát. A kegyhelyigazgatók és munkatársaik azért gyűltek össze, hogy megoszthassák egymással tapasztalataikat, megbeszélhessék a hívek szolgálatával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, és közösen megoldásokat keressenek a felmerülő problémákra. 
A tulajdonképpeni konferencia két napján, szeptember 17-én és 18-án a program a klarissza nővérek csíksomlyói monostorának kápolnájában kezdődött, ahol a vendégek a találkozó sikeréért imádkoztak, amelynek témája a következő volt: a zarándokutak Kelet- és Közép-Kelet-Európában, különös tekintettel a Mária Útra. A Jakab Antal Tanulmányi Házban tartott tanácskozás résztvevőit a házigazda csíksomlyói kegyhely, a jelenlévő házfőnök, fr. Bőjte Mihály és a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány nevében fr. Urbán Erik kegyhelyigazgató köszöntötte, majd nagyméltóságú dr. Jakubunyi György gyulafehérvári érsek az Erdélyi Főegyházmegye történetét ismertette a hallgatósággal. A közelmúltból a kommunizmus káros hatását emelte ki, rámutatva, hogy az elnyomás következtében miként csökkent a nemzeti kisebbségek száma, és ezzel összefüggésben hogyan változott meg Erdély felekezeti térképe. Az érsek az ország jelenlegi társadalmi és szociális helyzetéről is szólt, rámutatva arra, hogy a nyomor miatt napjainkban is tömeges a kivándorlás, amelynek következtében tovább csökken a lakosság száma, és ezért romlik a kisebbségben élők nemzeti és vallási önazonosság-őrzésének az esélye.
 
 
Csíkszereda város önkormányzata és polgármesteri hivatala nevében Antal Attila alpolgármester köszöntötte az európai kegyhelyek képvisletét. A városatya Jakubinyi érsek úr korántsem szívderítő helyzetjelentésére reagálva úgy fogalmazott, hogy a városvezetés a maga eszközeivel mindent megtett és megtesz szűkebb közössége pozitív jövőképének alakításáért, az itt élő magyarok élni akarásának megerősítéséért.
Magyarország csíkszeredai konzulátusa nevében dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul üdvözölte a jelenlévőket. A Magyar Köztársaság tisztségviselője Mária hatalmáról beszélt, amelynek közvetítéséért a kegyhelyigazgatók munkájának értékét emelte ki.

Ötszáz éves a Csíksomlyói Szűzanya szobra

 


A csíksomlyói kegytemplom-pápai kisbazilika legdrágább kincse az Oltáriszentség után a Szűzanya csíksomlyói kegyszobra. A körülbelül ötszáz éves, reneszánsz stílusú kegyszobor hársfából készült. Alkotója ismeretlen. Magassága 2, 27 m. A világon ismert kegyszobrok közül a legnagyobb. A napba öltözött Asszonyt ábrázolja, akinek lába alatt van a hold, fején a tizenkét csillagból álló koszorú. Királynőként is ábrázolja Szűz Máriát: fején korona, jobb kezében jogar, bal karján tarja Szent Fiát, a világ Megváltóját.1798-ban Batthánnyi Ignác erdélyi püspök idején az egyház „Csodatevő, segítő szent Szűz”-nek nevezi el.
  Nagy tekintélye van a csíksomlyói kegyhelynek a székely nép és a világon szétszóródott magyarok életében. A Boldogságos Szűz Máriába vetett bizalom a kegyhelyen erőt és reményt adott és ad a kegyhelyre zarándoklóknak: székely népünknek és a világ magyarságának a csíksomlyói kegyhely lett a hit, a szellemi élet és a kultúra védőbástyája, oltalmazója és továbbörökítője mindannak, ami a nemzeti öntudatot meghatározza.
A szobor alkotásának ötszáz éves évfordulója alkalmából jubileumi Mária-évet hirdetünk a kegyhelyen 2014. szeptember 14-től 2015. szeptember 15-ig. A jubileumi év minden egyes napjára a szentatya, Ferenc pápa teljes búcsút engedélyezett a szokott feltételekkel.
   Szeptember 12-én és 14-én Szűz Mária neve ünnepe, a kegyhely őszi búcsúja. Szentmisék 8-kor, fél 11-kor és este 7 órakor lesznek. Szeptember 14-én a fél 11 órakor kezdődő szentmisében nm. és ft. Jakubinyi György érsek úr megnyitja a jubileumi Mária-évet.