Élő

Élő közvetítés 19 órától - Nagypéntek Csíksomlyón 2014

Virágvasárnap

 • A mai nap a szentmisék után a szentsír és a kegytemplom díszítésére gyűjtünk. Adományaikat a kitett perselybe helyezhetik el, amelyeket előre is köszönünk.

 • Paduai Szent Antal nagykilenced

  Április 15-én, kedden kezdődik a Szent Antal nagykilenced. Június 10-ig keddenként reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek a szentmisék. A reggel 8-kor kezdődő szentmise szónoka felváltva fr. Böjte Mihály csíksomlyói ferences házfőnök és fr. Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója lesz. A fél 11-es szentmisén a Hargitafürdőn nemrég letelepedett pálos szerzetesek helyi elöljárója, Balla Barnabás prédikál. Az este 7-kor kezdődő szentmise keretében Illyés Zsolt csíkszentléleki plébános mond szentbeszédet. 

 • Magyar Rádió Gyermekkórus koncertje

  Április 17-én, csütörtökön délután fél 6-tól az 1955-ben alapított Magyar Rádió Gyermekkórusa tart hangversenyt, amelyen nyugat-európai reneszánsz mesterek és kortárs magyar szerzők művei csendülnek fel Matos László és Kabdebó Sándor vezényletével, Arany Zsuzsanna zongorakíséretével. 

 • Nagyheti szertartások

 • Nagycsütörtökön:

  Reggel fél 8-tól lamentáció (Jeremiás siralmai) lesz, este 7 órától kezdődik a szentmise az utolsó vacsora emlékére, szentmise után virrasztás lesz a kegytemplomban. 

 • Nagypénteken:

  Hajnali 5 órától keresztút lesz a Jézus-hágón. Aki szeretne részt venni a keresztúton, azt kérjük hozzon magával elemlámpát mécsest vagy gyertyát. Gyülekező a borvízkútnál.

  Reggel fél 8-tól lamentáció (Jeremiás siralmai). Délelőtt 10 órától délután 5 óráig gyóntatás lesz. Este fél 7 órától keresztút lesz a kegytemplomban, 7 órától kezdődik a nagypénteki szertartás. 

 • Nagyszombaton:

  Reggel fél 8-tól lamentáció (Jeremiás siralmai). Délelőtt 9 órától este fél 8 óráig csendes szentségimás lesz a szentsírnál. Aki tud egy óra szentségimását vállalni, az kérjük iratkozzon fel a sekrestyében. Délelőtt 10 órától délután 5 óráig gyóntatás lesz. Este 8 órától kezdődik a nagyszombati szertartás amelyet a feltámadási körmenet követ. 

 • Húsvétvasárnap:

  Reggel 7 órától illetve a 8 órás szentmise után ételszentelés lesz. Szentmisék reggel 8, fél 11 és este 7 órától lesznek.

Nagyböjt

Jeremiás siralmai - Nagycsütörtök

Nagykedd

Virágvasárnap 2014 - A szentmisét bemutatja fr. Erik -ofm

Virágvasárnap

+ fr. Sándor Ambrus ofm

Gyászol a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány:

életének 47., szerzetességének 22. és örökfogadalmának 16. évében 2014. február 11-én a mennyei hazába távozott fr. Sándor Ambrus ferences testvér.

Ambrus testvér 1967. november 28-án született Csíkszentsimonban. Az 1989-es politikai rendszerváltást követően lépett be a Kisebb Testvérek Rendjének Erdélyi Tartományába. 1991 szeptemberében öltötte magára Szent Ferenc ruháját, 1992-ben tett egyszerű és 1998. szeptember 8-án örökfogadalmat. A Szegeden töltött képzési időszak után Désen, majd 1997-től Máriaradnán teljesített szolgálatot. 2001-től tíz éven át Brassóban tevékenykedett, az utóbbi három évet pedig megggyengült egészségi állapotban Csíksomlyón töltötte.

Brassói állomáshelyén sokan részesültek általa a mindeható Isten vigasztalásában, Csíksomlyón pedig ő tapasztalhatta meg, hogy az Úr mindig gondoskodik, az emberek által is enyhíti a fájdalmakat, vigasztalja a szenvedőket, a keresztet hordozókat. Fr. Sándor Ambrus temetése 2014. február 13-án, csütörtökön 12 órakor a csíksomlyói kegytemplomban tartott engesztelő szentmiseáldozat bemutatása után a csíkszentsimoni temetőben lesz.

„Áldjon, én Uram, mi nővérünk, a testi Halál, ki minden élő embert megtalál. (...) boldogok, akik szentséges akaratodhoz igazodnak, nem tesz kárt bennük második halál.” (Szent Ferenc: Naphimnusz, ford. Dsida Jenő)

Requiescat in pace!

 

Évközi idő

Évközi 8. vasárnap

Első szombat

2014 március első szombat

Szent Ferenc Karácsonya


Csiff műsor 30.
Celanói Tamás 30. fejezete