Élő

Kezdés: 2014. szept. 21. Élő közvetítés 10,30 órától. Évközi 25 Vasárnap. 2014

Évközi XXV. vasárnap

1. Szeptember 21-én, vasárnap este 6 órától Szentségimádás lesz.

2. Szeptember 23-án, kedden lesz a kegytemplom takarítása az őszi búcsú után, amely reggel 8 órakor kezdődik. Szeretettel várjuk úgy a férfiakat mint a nőket akiknek ideje engedi, hogy közösen tegyük tisztává a kegytemplomot.

3. Az előző évek hagyományához híven jövő vasárnap, szeptember 28-án a délelőtt fél 11-kor kezdődő nagymise keretében emlékezünk meg a kegytemplom elhunyt rendezőiről, akik egykor hűséggel és odaadással szolgálták a Csíksomlyói Szűzanya szentélyét. Kérjük az elhunyt rendezők hozzátartozóit és a rendezőség tagjait, hogy amennyiben tehetik, vegyenek részt a megemlékező szentmisén és szertartáson, hogy együtt imádkozhassunk a megboldogultak lelki üdvéért!

4. Szeptember 28-án, jövő vasárnap a Szentírás vasárnapja van. Ez alkalomból ebben az évben is Főegyházmegyénk minden templomában gyűjtés lesz a Szentírás üzenetének terjesztése céljából. Érsek úr körlevelet adott ki:

D. a J. Kr.!

Krisztusban szeretett Testvéreim és Híveim!

Az idén a Katolikus Magyar Bibliatársulat születésének húszadik évfordulóját üli. Ezt az ünnepi alkalmat a Katolikus Magyar Bibliatársulat október 25-én Csíkszeredában szeretné a paptestvérekkel és a hívekkel közösen megülni. Hálával emlékezünk meg azokról, akik a Szentírás ismeretét és terjesztését eddig is szívügyüknek tekintették, elsősorban Nagy József atyáról, aki 1994-től a Katolikus Magyar Bibliatársulat alapító elnöke és vezetője volt.

Aki a Szentírást nem ismeri, Krisztust nem ismeri”, mondja Szent Jeromos. 

Évközi XXIV. vasárnap

 1. Szeptember 14-én Szűz Mária neve ünnepe, a kegyhely őszi búcsúja. Szentmisék 8-kor, fél 11-kor és este 7 órakor lesznek. A fél 11 órakor kezdődő szentmisében nm. és ft. Jakubinyi György érsek úr megnyitja a jubileumi Mária-évet. 

Ez alkalomból a Szentszék (Paenitentiaria Apostolica, Prot. N. 386/14/1) teljes búcsút engedélyez az általános feltételek mellett. A Jubileumi Mária Év alatt, 2014. szeptember 14-től – 2015. szeptember 15-ig, mindennap elnyerhető a teljes búcsú a szokott feltételek mellett:

A búcsúnyerés napján meg kell látogatni a csíksomlyói kegytemplomot, részt kell venni a Szűzanya tiszteletére tartott áhítatosságon, vagy egyszerűen magunkban imádkozunk Erdély hithűségéért, papi és szerzetesi hivatásokért, a családok védelméért, imánkat a Miatyánk, Hiszekegy és a Csodatevő és Segítő Szűz Mária fohászokkal fejezzük be. Ezt a búcsút fel lehet ajánlani a megholtakért is.

Akik öregség vagy súlyos betegség miatt nem tudnák meglátogatni a kegytemplomot, elnyerhetik ugyanezt a teljes búcsút a három szokásos feltétel mellett, ha a Boldogságos Szűzanya szentképe előtt imádkozva lelkileg csatlakoznak a kegytemplomban tartott valamelyik ájtatossághoz. 

 

  - szentgyónás bármikor (előző napokban is) lehet,

  - szentáldozás aznap a kegytemplomban,

  - imádság a Szentatya szándékára (pl. egy Miatyánk és egy Üdvözlégy).

  2. Szeptember 16–19. között kerül sor a csíksomlyói kegyhelyen a húsz európai nemzeti Mária-kegyhelyet tömörítő Európai Máriás Háló éves konferenciájára. Ennek keretén belül szeptember 17-én este 7 órától ünnepi szentmise lesz.

  3. Megjelent a Csíksomlyó Üzenete kegyhelylap őszi száma, amelyet az újságos asztalról megvásárolhatnak.

  4. Szeptember 23-án, kedden lesz a kegytemplom takarítása az őszi búcsú után, amely reggel 8 órakor kezdődik. Szeretettel várjuk úgy a férfiakat mint a nőket akiknek ideje engedi, hogy közösen tegyük tisztává a kegytemplomot.

Ötszáz éves a Csíksomlyói Szűzanya szobra

 


A csíksomlyói kegytemplom-pápai kisbazilika legdrágább kincse az Oltáriszentség után a Szűzanya csíksomlyói kegyszobra. A körülbelül ötszáz éves, reneszánsz stílusú kegyszobor hársfából készült. Alkotója ismeretlen. Magassága 2, 27 m. A világon ismert kegyszobrok közül a legnagyobb. A napba öltözött Asszonyt ábrázolja, akinek lába alatt van a hold, fején a tizenkét csillagból álló koszorú. Királynőként is ábrázolja Szűz Máriát: fején korona, jobb kezében jogar, bal karján tarja Szent Fiát, a világ Megváltóját.1798-ban Batthánnyi Ignác erdélyi püspök idején az egyház „Csodatevő, segítő szent Szűz”-nek nevezi el.
  Nagy tekintélye van a csíksomlyói kegyhelynek a székely nép és a világon szétszóródott magyarok életében. A Boldogságos Szűz Máriába vetett bizalom a kegyhelyen erőt és reményt adott és ad a kegyhelyre zarándoklóknak: székely népünknek és a világ magyarságának a csíksomlyói kegyhely lett a hit, a szellemi élet és a kultúra védőbástyája, oltalmazója és továbbörökítője mindannak, ami a nemzeti öntudatot meghatározza.
A szobor alkotásának ötszáz éves évfordulója alkalmából jubileumi Mária-évet hirdetünk a kegyhelyen 2014. szeptember 14-től 2015. szeptember 15-ig. A jubileumi év minden egyes napjára a szentatya, Ferenc pápa teljes búcsút engedélyezett a szokott feltételekkel.
   Szeptember 12-én és 14-én Szűz Mária neve ünnepe, a kegyhely őszi búcsúja. Szentmisék 8-kor, fél 11-kor és este 7 órakor lesznek. Szeptember 14-én a fél 11 órakor kezdődő szentmisében nm. és ft. Jakubinyi György érsek úr megnyitja a jubileumi Mária-évet.

Android

 

Európai Máriás Háló: Málta után Csíksomlyó

 

Mellieħa Nagyasszonyának kegyhelye
2013. november 5–8. között Európa egyik legrégibb kegyhelye, a Málta szigetén található mellieħai Szűzanya szentélye látta vendégül a Mária- és nemzeti kegyhelyeket tömörítő Európai Máriás Háló tizenegyedik konferenciája tizenhat országának képviselőit. A házigazdák mellett Brezje (Szlovénia), Czestochowa (Lengyelország), Csíksomlyó (Románia), Einsiedeln (Svájc), Fatima (Portugália), Gibraltár (Gibraltár), Knock (Írország), Levoca, azaz Lőcse (Szlovákia), Loreto (Olaszország), Lourdes (Franciaország), Máriapócs és Mátraverebély-Szentkút (Magyarország), Vilnius (Litvánia), Walsingham (Nagy-Britannia) és Zarvanyica (Ukrajna) kegyhelyképviselete vett részt a találkozón.
A mediterrán szigetországban rendezett konferencia és tapasztalatcsere november 5-én este kegyhelyismertetővel és közös imával kezdődött: a Mellieħa Nagyasszonyát és Szent Fiát ábrázoló ezeréves sziklafestmény előtt a jelenlevők – Bábel nyelvi sokszínűséget idézve – lengyel, magyar, portugál, szlovák és (svájci) német, valamint angol nyelven imádkozták el a rózsfüzért, majd a kegyhely közelében, a föld alatt található, szintén a Szűzanyának szentelt barlangkápolna csendjében fohászkodtak népükért, saját nemzeti szentélyükért, valamint a konferencia eredményességéért.

Cantate Domino


Cantate Domino címmel egyházzenei áhítatra került sor június 2-án, vasárnap este a csíksomlyói kegytemplomban a csíkszeredai Szent Kereszt Főplébánia Gaudete Kórusa, a csíkszentsimoni plébánia Szent László Kórusa, a csíkszentgyörgyi plébánia Ilyés András Egyházi Kórusa és a Csíksomlyói Kegytemplom Kórusa közreműködésével.

Kilenced

Gyerekek megáldása szent Antal ünnepén

 Nyolcadik kedd

fr. Erik, déli szentmise.

 fr. Mihály reggeli szentmise.