Évközi XXII. vasárnap

1. Szeptember 5-én Elsőpéntek.

2. Szeptember 6-án Elsőszombat. Az ünnepályes Mária köszöntő este 7 órától kezdődik szentmisével.

Ötszáz éves a Csíksomlyói Szűzanya szobra

 


A csíksomlyói kegytemplom-pápai kisbazilika legdrágább kincse az Oltáriszentség után a Szűzanya csíksomlyói kegyszobra. A körülbelül ötszáz éves, reneszánsz stílusú kegyszobor hársfából készült. Alkotója ismeretlen. Magassága 2, 27 m. A világon ismert kegyszobrok közül a legnagyobb. A napba öltözött Asszonyt ábrázolja, akinek lába alatt van a hold, fején a tizenkét csillagból álló koszorú. Királynőként is ábrázolja Szűz Máriát: fején korona, jobb kezében jogar, bal karján tarja Szent Fiát, a világ Megváltóját.1798-ban Batthánnyi Ignác erdélyi püspök idején az egyház „Csodatevő, segítő szent Szűz”-nek nevezi el.
  Nagy tekintélye van a csíksomlyói kegyhelynek a székely nép és a világon szétszóródott magyarok életében. A Boldogságos Szűz Máriába vetett bizalom a kegyhelyen erőt és reményt adott és ad a kegyhelyre zarándoklóknak: székely népünknek és a világ magyarságának a csíksomlyói kegyhely lett a hit, a szellemi élet és a kultúra védőbástyája, oltalmazója és továbbörökítője mindannak, ami a nemzeti öntudatot meghatározza.
A szobor alkotásának ötszáz éves évfordulója alkalmából jubileumi Mária-évet hirdetünk a kegyhelyen 2014. szeptember 14-től 2015. szeptember 15-ig. A jubileumi év minden egyes napjára a szentatya, Ferenc pápa teljes búcsút engedélyezett a szokott feltételekkel.
   Szeptember 12-én és 14-én Szűz Mária neve ünnepe, a kegyhely őszi búcsúja. Szentmisék 8-kor, fél 11-kor és este 7 órakor lesznek. Szeptember 14-én a fél 11 órakor kezdődő szentmisében nm. és ft. Jakubinyi György érsek úr megnyitja a jubileumi Mária-évet.

Évközi XX. vasárnap

  1. Augusztus 17-én, vasárnap du. 6 órától Szentségimádás lesz a kegytemplomban. 

  2. Augusztus 20-án, szerdán Szent István király ünnepe. Szentmisék a kegytemplomban reggel fél 8 és este 7 órától lesznek. Az esti szentmisét Orbán Szabolcs tartományfőnök mutatja be az Erdélyi Ferences Rendtartomány nyári továbbképzőre összegyűlt testvérekkel.

Android

 

Európai Máriás Háló: Málta után Csíksomlyó

 

Mellieħa Nagyasszonyának kegyhelye
2013. november 5–8. között Európa egyik legrégibb kegyhelye, a Málta szigetén található mellieħai Szűzanya szentélye látta vendégül a Mária- és nemzeti kegyhelyeket tömörítő Európai Máriás Háló tizenegyedik konferenciája tizenhat országának képviselőit. A házigazdák mellett Brezje (Szlovénia), Czestochowa (Lengyelország), Csíksomlyó (Románia), Einsiedeln (Svájc), Fatima (Portugália), Gibraltár (Gibraltár), Knock (Írország), Levoca, azaz Lőcse (Szlovákia), Loreto (Olaszország), Lourdes (Franciaország), Máriapócs és Mátraverebély-Szentkút (Magyarország), Vilnius (Litvánia), Walsingham (Nagy-Britannia) és Zarvanyica (Ukrajna) kegyhelyképviselete vett részt a találkozón.
A mediterrán szigetországban rendezett konferencia és tapasztalatcsere november 5-én este kegyhelyismertetővel és közös imával kezdődött: a Mellieħa Nagyasszonyát és Szent Fiát ábrázoló ezeréves sziklafestmény előtt a jelenlevők – Bábel nyelvi sokszínűséget idézve – lengyel, magyar, portugál, szlovák és (svájci) német, valamint angol nyelven imádkozták el a rózsfüzért, majd a kegyhely közelében, a föld alatt található, szintén a Szűzanyának szentelt barlangkápolna csendjében fohászkodtak népükért, saját nemzeti szentélyükért, valamint a konferencia eredményességéért.

Cantate Domino


Cantate Domino címmel egyházzenei áhítatra került sor június 2-án, vasárnap este a csíksomlyói kegytemplomban a csíkszeredai Szent Kereszt Főplébánia Gaudete Kórusa, a csíkszentsimoni plébánia Szent László Kórusa, a csíkszentgyörgyi plébánia Ilyés András Egyházi Kórusa és a Csíksomlyói Kegytemplom Kórusa közreműködésével.

Kilenced

Gyerekek megáldása szent Antal ünnepén

 Nyolcadik kedd

fr. Erik, déli szentmise.

 fr. Mihály reggeli szentmise.

Könyvajánló

 

Elek atyának – szigorú erkölcsiségével összhangban – a kor elvárásaihoz való alkalmazkodása lehet elgondolkodtató, mint aki életelvévé avatja Prohászka Ottokár püspök neki írt válaszlevelének gondolatát: „új világban új kívánalmak s új szükségletek vannak; ezeket meg kell érezni, s aztán Krisztus szerint kialakítani!” Mindenekelőtt azonban „a vézna testű, vértelen ember” hitelessége és lelkiismeretessége lehet mérvadó. „Reformálni akarom a világot” – vallotta P. Csíszér Elek. „A komoly és szigorú franciskánizmus volt az a határozott életeszmény, melynek egész életét szentelte” – állapítja meg Elek atya lelkiségének elhivatott elemzője, P. Trefán Leonárd. Ezt azonban úgy tette, hogy roppant munkabírásának és lelkierejének köszönhetően a reformot először magán hajtotta végre. Úgy volt gyóntató, szónok, hitelemző, gyermekbarát, lelkész, spirituális, újoncmester és tartományfőnök, hogy nemcsak ő gyóntatott, hanem „maga is gyakran gyónt, volt olyan hét, hogy mindennap meggyónt”. „Gondos lelkiismeretességére jellemző, hogy milyen aprólékos gonddal készült életének utolsó napjáig minden legkisebb beszédére is” – írja róla P. Trefán Leonárd.
P. Csíszér Elek az imádság és a munka embere volt. (Borsodi L. László)
 
 +++    +++    +++ 
 
Ki volt P. Gurzó György Anklét ferences atya? Az őt ismerők így emlékeznek rá:
„Mint ember tele volt készséggel, segítő jóakarattal, nagy szívvel. Hitt a keresztény nevelés örökérvényű erejében. Az idők mostohasága nem riasztotta, nem bátortalanította el. Ennek tudata lendítette, vezette, és tette munkáját eredményessé.” (P. Pap Leonárd)
„Gerinces, egyenes, népét, rendjét, hivatását védő és szerető ferences atya volt.” (Kovács Sándor)
„Szellemi és lelki ablakokat nyitogatott számomra.” (Molnár Melinda)
„Az emberi méltóságot felemelte a szószéken és tanításaiban” (Jakocs Pál)
„Minden szavát olyan hittel mondta, hogy azt nem lehetett nem komolyan venni.” (Simon József és Katalin)
„A ferences lelkület tisztaságának példáját láttuk az atyában.” (Bokor Teréz)