Nagyböjti triduum

  1. Február 16-án (kedd), 17-én (szerda) és 18-án (csütörtök) triduum lesz a kegytemplomban. Az esti szentmisék keretében a lelkigyakorlatos elmélkedéseket Marek Bernardin ferences atya fogja vezetni. A három nap így a nagyböjt kezdetén kiváló alkalom lehet, hogy a nagyböjti szent időre is fel tudjunk méltóképpen készülni.

  2. A nagyböjti szent időben pénteken keresztúti ájtatosság van az esti szentmise élőt negyed 6-tól.

A megszentelt élet évének lezárása Csíksomlyón

2016. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a megszentelt élet világnapján zárult a Ferenc pápa által 2014. november 30-án megnyitott megszentelt élet éve. Az Erdélyi Főegyházmegye a csíksomlyói kegytemplom – pápai kisbazilikában zárta a szentévet a főegyházmegye területén szolgáló szerzetesek és szerzetesnők részvételével. 

Fotó: Iochom Zsolt 

Az eseményről készült összefoglalót IDE kattintva tekintheti meg.

2 % nyomtatvány

Innen, a csatolmányból tölthető le a 2%-os nyomtatvány. Köszönettel vesszük a támogatást. Isten fizesse

Manastirea Franciscanilor Sumuleu

Cod fiscal: 5023480

BCR Miercurea Ciuc: RO32 RNCB 0152 0423 6929 0001

 

 

 

Könyvajánló

 Mohay Tamás: „Istennek kincses Tárháza...”

P. Losteiner Leonárd ferences kézirata Szűz Mária csíksomlyói kegyszobráról

Könyvünk az első magyar nyelven megírt művet adja közre a Csíksomlyón tisztelt Mária-szoborról és a korabeli tanúk által elbeszélt csodákról. Losteiner Leonárd ferences szerzetes kb. 1810–15 között állította össze és kezdte letisztázni kéziratát – annak kiadása viszont a maga idejében elmaradt, és a füzet kétszáz évig ismeretlen volt. Most egyaránt olvashatjuk mai átírásban és fakszimilében.

Befejeződött a jubileumi Mária-év Csíksomlyón - Összegzés ferences szemmel

 

A szeptember 12–13-ai Mária-ünnepek alkalmával véget ért a csíksomlyói kegyszobor 500 éves évfordulója tiszteletére meghirdetett, egy éven át teljes búcsúval járó jubileumi Mária-év. Az alábbiakban a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány vezetői, fr. dr. Orbán Szabolcs tartományfőnök és fr. Bőjte Mihály vikárius, a csíksomlyói kolostor házfőnöke pillantanak vissza az elmúlt év eseményeire, azok lelki hatásaira. (Borsodi L. László)

A kegyelem éve

Mit jelentett az erdélyi ferencesek számára a jubileumi Mária-emlékév, és mit jelentett elsősorban nekünk, akik a kegyhely őrei vagyunk? Ha nagyon földhözragadt akarok lenni, akkor olyan kifejezések jutnak eszembe, mint felújítások, fejlesztések, rengeteg egyeztetés és sok-sok (lelkipásztori) munka. Lehetne ezeket részletezni, hiszen sokszor kevésbé nyilvános vagy kívülálló számára alig látható „megvalósításokat” jelentettek, és ezek nélkül nem működött volna a kegyhely, ehelyett azonban inkább azt hangsúlyoznám, hogy a Mária-év elsősorban a kegyelem éve volt. A kegyelem lehetőségét jelentette főként a Csíksomlyóra ellátogató zarándokok számára, de azoknak a testvéreknek is, akik a zarándokokkal találkoztak. Aki ugyanis beleveti magát a szolgálatba, és próbál segítségére lenni az embereknek lelki éhségük enyhítésében, az maga is megtapasztalja a kegyelmet a saját életében.

 A jubileumi Mária-év záró szentmiséje (Fotó: Szigyártó Szabolcs)

Mindenképpen ki kell emelnem még egy kulcsszót, amely a jubileumi évhez kapcsolódik: a kihívás. Ez az esztendő nagy kihívást jelentett számunka: kihasználni és felhasználni az adódó lehetőséget, hogy a Csíksomlyóra látogató Mária-tisztelő híveknek lehetővé tegyük a jubileumi év kegyelmeiben való részesedést. Ehhez a következő kiemelkedő események is hozzájárultak: a jubileumi év megnyitó ünnepsége, amelynek keretében 2014. szeptember 1619-e között házigazdái voltunk a 20 ország nemzeti Mária-kegyhelyét tömörítő Európai Máriás Háló éves konferenciájának; a 2015. április 26-án tartott középkori liturgikus játék az angyali üdvözletről, valamint Szűz Mária és Erzsébet találkozásáról a Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium egyházzenészei és a Gödöllői Kántorátus előadásában, és egy eredeti, 18. századi magyar nyelvű csíksomlyói misztériumjáték bemutatása Szűz Mária mennybevételéről a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Boldog Özséb Színtársulatának tagjai és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék népi ének szakos növendékei előadásában; az idei pünkösdszombati búcsú, amelynek alkalmával főegyházmegyénk főpásztora, Jakubinyi György a pápa úr által engedélyezett pápai áldást továbbított az ott jelenlévő több százezer zarándok számára. Kiemelkedő eseménynek számított az idei őszi búcsú, amely a jubileumi évet lezáró ünnepi alkalom is volt.

Adó 2%

2 %-os űrlap.

Megköszönjük, hogyha adója 2%-át a Kegytemplom javára adja. Az űrlap már tartalmazza a mi adatainkat. Letöltés után, töltse ki, és aláírva adja le a pénzügyi hivatalnál, vagy hozza el a csíksomlyói kolostorba. Isten fizesse!

Márk József OFM: Csíksomlyói mozaik

Megjelent: Márk József OFM: Csíksomlyói mozaik

A kötet a kegyhelyen megvásárolható 

 Iochom Zsolt tudósítása a könyvbemutatóról: 

 

Csíksomlyón tanácskozott az Európai Máriás Háló

Méltó eseménnyel ünnepelte a Segítő Szűz Mária szobrának 500 éves évfordulója tiszteletére 2014. szeptember 14-én megnyitott jubileumi Mária-évet a csíksomlyói kegyhely, ugyanis tagságának tizedik évében 2014. szeptember 16–19. között vendégül láthatta a húsz ország huszonkét európai nemzeti Mária-kegyhelyét tömörítő Európai Máriás Háló képviselőit. A tagságból tizenhárom ország tizennégy kegyhelyének mintegy harminc küldöttje vett részt a csíksomlyói rendezvényen. A házigazdák mellett Banneux (Belgium), Brezje (Szlovénia), Czestochowa (Lengyelország), Einsiedeln (Svájc), Fatima (Portugália), Knock (Írország), Levoča, azaz Lőcse (Szlovákia), Loreto (Olaszország), Máriapócs, Mátraverebély-Szentkút (Magyarország), Mellieħa (Málta), Vilnius (Litvánia) és Zarvanytsia (Ukrajna) Mária-szentélye képviseltette magát. A kegyhelyigazgatók és munkatársaik azért gyűltek össze, hogy megoszthassák egymással tapasztalataikat, megbeszélhessék a hívek szolgálatával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, és közösen megoldásokat keressenek a felmerülő problémákra. 
A tulajdonképpeni konferencia két napján, szeptember 17-én és 18-án a program a klarissza nővérek csíksomlyói monostorának kápolnájában kezdődött, ahol a vendégek a találkozó sikeréért imádkoztak, amelynek témája a következő volt: a zarándokutak Kelet- és Közép-Kelet-Európában, különös tekintettel a Mária Útra. A Jakab Antal Tanulmányi Házban tartott tanácskozás résztvevőit a házigazda csíksomlyói kegyhely, a jelenlévő házfőnök, fr. Bőjte Mihály és a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány nevében fr. Urbán Erik kegyhelyigazgató köszöntötte, majd nagyméltóságú dr. Jakubunyi György gyulafehérvári érsek az Erdélyi Főegyházmegye történetét ismertette a hallgatósággal. A közelmúltból a kommunizmus káros hatását emelte ki, rámutatva, hogy az elnyomás következtében miként csökkent a nemzeti kisebbségek száma, és ezzel összefüggésben hogyan változott meg Erdély felekezeti térképe. Az érsek az ország jelenlegi társadalmi és szociális helyzetéről is szólt, rámutatva arra, hogy a nyomor miatt napjainkban is tömeges a kivándorlás, amelynek következtében tovább csökken a lakosság száma, és ezért romlik a kisebbségben élők nemzeti és vallási önazonosság-őrzésének az esélye.
 
 
Csíkszereda város önkormányzata és polgármesteri hivatala nevében Antal Attila alpolgármester köszöntötte az európai kegyhelyek képvisletét. A városatya Jakubinyi érsek úr korántsem szívderítő helyzetjelentésére reagálva úgy fogalmazott, hogy a városvezetés a maga eszközeivel mindent megtett és megtesz szűkebb közössége pozitív jövőképének alakításáért, az itt élő magyarok élni akarásának megerősítéséért.
Magyarország csíkszeredai konzulátusa nevében dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul üdvözölte a jelenlévőket. A Magyar Köztársaság tisztségviselője Mária hatalmáról beszélt, amelynek közvetítéséért a kegyhelyigazgatók munkájának értékét emelte ki.