A Szent Antal kápolna

Kategória: A Somlyó hegye Találatok: 10392

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Szentantal.jpgAz 1661-es tatárdúlás elől a somlyói kolostorból kimenekült egy Mák János nevű ferences testvér és elrejtőzött a Kissomlyó hegyének oldalában a kökényes bokrok közé. Onnan nézte végig a tatárok pusztítását.

 

Látta, hogyan gyújtják és égetik fel a templomot, a kolostort és hallotta a kínokat szenvedő népnek jajgatását. Félelmében megfogadta Páduai Szent Antalnak, hogyha megmenekül ebből a veszedelemből, kápolnát épít az ő tiszteletére. Jóllehet, közelében jártak a tatárok, keresve az elmenekülteket, őt nem találták meg, és így megszabadult a biztos haláltól, vagy fogságba hurcoltatástól. 1673-ban teljesíti fogadalmát: fölépíti a kis kápolnát saját kezüleg. Egy égetett téglába belevéste nevét: "Joannes Mák Ao. 1673." Behelyezte az oltárépítmény homokjába, amit száz év múlva megtalált P. Tóth Sebestyén, somlyói házfőnök. Ő is megörökítette a megtalálás tényét és visszahelyezte az oltár homokjába, 1773-ban. Kétszáz év múltán esedékessé vált a régi oltár lebontása és szembeoltár készítése,1975-ben, P. Écsy János házfőnöksége idején. Újra megtaláltatott a nevezett tégla a feljegyzésekkel. De Écsy János atya nem íratta föl nevét, hanem behelyeztette a kápolna falába, előtte ablaküveggel, ahol most is elolvasható az eredeti írás.

 

Csodálatos volt a kápolna 1773-1775-ös években történ átalakítása, újáépítése: 

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Szentantaloldal.jpgAz építkezés kiadásait hallerkői gróf Haller Karolina, gróf Gyulai Ferenc lovassági tábornok felesége fedezte. Történt, hogy e Nagyasszony sokat bánkódott leánya elhalálozása fölött és fiának súlyos betegsége miatt. Őt magát is fülfájdalmak gyötörték. Egyszer álmából felébredve egy ferences szerzetes jelen meg előtte. Azt hitte, hogy képzelődik, de egy idő után meggyőződött, hogy élő alak áll előtte. A szokatlan jelenettől megijedt, de a szerzetes megszólalt: "Ha fiát meg akja menteni a haláltól és ő maga is meg akar szabadulni a fülfájástól, gondoskodjék arról az Erdélyi kápolna javításáról, ahol kilenc napi ájtatosságot szoktak tartani." Ezzel eltűnt a látomás. Halállal vívódó fiának váratlan gyógyulása meggyőzte a látomás valóságáról, s mivel ebben az időben Erdélyben a jelzett kápolnából csak egy volt - Csíksomlyón -, 600 Forintot ajánlott fel, amely összegből az akkori somlyói házfőnök, P. Tóth Sebestyén a kápolnát kibővítette és újjá építette.
 
A következő kétszáz évben még többször volt javítva a Szent Antal kápolna. Legutóbb 1975-ben P. Écsy János csíksomlyói házfőnök gondoskodásából.