Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kolostor folyósóján található szobákban lehet.

Labarum

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Labarum.JPG          LABARUM

            A kegytemplom és a búcsú értékes tárgyai közé tartozik a kegytemplom főoltárának bal oldalán található Labarum, amit a nép labóriumnak nevez. A Labarum az ókorban, Nagy Konstantin (306-337) római császár idején hadizászló, a győzelem jelképe volt. A mostani Labarumot a pünkösdszombati körmenet középpontjában viszik, a körmenetet vezető főpapság és papság előtt.

 

Használa a XVIII. század elejétől van gyakorlatban. Ekkor alakult meg a gimnázisták körében a Mária Társulat (1730). A beavatási szertatást 1732-ben írták le; az akkori körmeneti felvonulásban már vitték a labarumot is. (Bándi 1894).1741- ben, – feljegyzés szerint, – a Szent Antal nagykilenced megnyitására a diákság a páter vezetésével körmenetileg, a Labarum kiséretében vonult ki a Kissomlyó hegyére, a Szent Antal kápolnához. Az 1748-as kolostori leltár említi az aranyozott ezüstből készített labarumot: Labarum argenteum deauratum.
1873-ban új labarumot készítettek a Mária Társulat számára. Júniusban a diákság körében gyűjtöttek rá, Fogarassy Mihály erdélyi püspök is adott hozzá 30 forintot; A második világháború utáni évtizedekben (1949 – 1990) a labarum nem került ugyan ki körmenettel a szabadba, de az eltelt évtizedek így is megviselték, és az 1970-es évekre meglehetősen rossz állapotba került. Akkoriban járt Somlyón egy németországi magyar orvos, Sztudinka Gyula, aki látván a labarum állapotát, az eredetihez hasonló anyagot küldött adományba a ferenceseknek, akik aztán azt helybeli asszonyokkal megvarratták.
Ki vitte a körmeneten a Labarumot? – Hagyomány szerint a Katolikus Gimnázium végzős diákja, aki a Mária Társulat tagja, jó magaviseletű és elég izmos arra, hogy az egész körmeneten végig hordozza a Labarumot. (15 kg.) Bizony, ki kellett érdemelni ezt a tisztséget. Népi hagyomány, hogy abból a diákból, aki sikeresen kiviszi a Labarumot, pap lesz. Laborifernek nevezték a Labarumot vivő diákot és díszes ruhába öltözött kisérőit facigereknek. A laboriferek neveit bejegyezték a Labarum belsejébe. 37 név van így bejegyezve, 1949-ig.
A Labarumot a pünkösdi körmeneten vivők nevei:  Vogel István  1932;  Csík Várdot- falvi  Nagy Béla 1901-2; Csiktaplocai  Vass Sándor 1946; R.Kereszturi  Onács Aurél 1896–97;  V.B. 1959;  Gyergyószentmiklósi  Dombi János 1936;  Cs.Szt.Domokosi Kedves Péter 1898; Gy.Kienfalvi  Salamon István 1939;  Molnár Béla II. é.T.J.H.Szék.  Ozsdola 1915; Gyó-remetei Elekes András 1942; Gyó.-Tekerőpataki Tódor János 1899; Csik-Szt. Királyi Csiszér Andor] 1934;  Csikszentkirályi 1913 Csiszér Károly III. éves tanító j.;  Csik-Madarasi Antal Dénes 1895-1896 év;  Gy.-Alfalvi Lőrincz Levente 1935; Csíkkászoni Ambrus László 1937;  Gyó.-Újfalvi Koós Ferencz 1899;  Deák Ferenc 1928;  Kiss Elemér 1948;  Menasági Petres Rezső 1895;  Csíkdelnei Becze Antal 1930; Albert Pál 1944;  Péter Ferenc 1924;  Csíkrákosi Mánya Ernő 1931;  Sándor Balázs 1904-06;  Csik-Mindszenti  Fodor Nándor 1903;   Cs.-Szt.-Miklosi Petres Rezső 1894-5 Csik-Taploczai Botár Gáspár 1901;  Csik-Szt. Imrei Sándor Géza 1892;  Gy.Alfalvi Koncsak Károly 1940;  Nagykászoni Mihály Imre 1933;  Hadnagy Árpád 1927; N. Kászoni Bodó Ignácz 1873;  László Albert 1874; Csíkcsobotfalvi Csiszer József 1929;  Csatószegi Veress László 1947;  Csik-Kozmási Bálint Tivadar 1925;  Nagy Béla 1949.
Labarum vivők nevei 1990-től, a kolostor Historia Domus-ába vannak bejegyezve. Érdekessége a bejegyzésnek, hogy Nagy Béla, aki 1949-ben vitte a Labarumot  az utolsó körmeneten, már akkor elhatározta, hogy amikor újra lesz körmenet, ő fogja vinni. Meg is valósult 1990-ben, amikor egy kisegítő kiséretében, valóban vitte a Labarumot.
Labarumot vivők nevei:  1990-ben Nagy Béla és Vitos Elemér;  1991-ben Aranyosi-Ávéd József és Vitos László;  1992-ben Tamás Levente;  1993-ban Sándor Attila Csaba és Nagy Attila;  1994-ben ifj. Borsodi László és Tánczos Barna;  1995-ben Antal József és Kari Tibor;  1996-ban Póra Szabolcs és Tánczos Károly; 1997-ben Imreh Zoltán és Becze Lóránt;  1998-ban Eröss Botond;  1999-ben Mákszem Tivadar;  2000-ben Bilibók Péter és Bíró Vince;  2001-ben Gergely Tibor és Bogos Róbert;  2002-ben Salló Tivadar és Zölde Krisztián;  2003-ban Péter Szabolcs és Kovács Levente;  2004-ben Gál Sándor és Csíszér István;  2005-ben Vrencsán Szabolcs, Péter Attila és Kész Szilárd;  2006-ban Szávuly Zsolt és Csiszér István;  2007-ben Csergő László és Korodi Szilamér;  2008-ban Nagy Csaba és Molnár Sebestyén;  2009-ben Gábos Levente és Tankó György;  2010-ben Nagy Lajos, Korpos Attila és Dánél Csaba; 2011-ben Antal Zoltán, Kovács Szabolcs és Bíró Zsolt.
E bejegyzésekből kitűnik, hogy a Mária Társulat szelleme nem veszett ki a mai napig sem.

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Labarum1.JPG

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Labarum2.JPG

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Labarum3.JPG

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Labarum4.JPG

 

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app