Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 Gyónni a kolostor folyosóján található szobákban lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

·       Május 18., kedd. Szent Antal-nagykilenced (6.): Szentmisék sorrendje: 8.00, 10.30 és 18.00.

·       Május 20., csütörtök. Sziénai szent Bernardin áldozópap. Ferences ünnep. Kegytemplomunk örökös szentségimádási napja. Az Oltáriszentség délelőtt 9-órától az esti Szentmiséig imádására, az oltárra lesz kihelyezve. A sekrestyében jelentkezhetnek azok a családok, személyek, imacsoportok, akik vállalkoznának arra, hogy egy fél-, vagy egy egész órára szeretnék biztosítani az imádást, imát a kegytemplomban. Köszönjük!
 
·       Május 20., péntek

17.00-órától imaóra a kegytemplomban
18.00-órától a pünkösdi-búcsú nyitó Szentmiséje a kegytemplomban, majd ünnepélyes rózsafüzér. A járványhelyzetre való tekintettel az idén elmarad a virrasztás a kegytemplomban.

·       Május 21., szombat
7.30-tól Szentmise a kegytemplomban.
10.00-órától ünnepélyes rózsafüzér a nyeregben.
11.00-órától Szentségimádás a nyeregben
12.30-tól a Pünkösdi-búcsú ünnepélyes Szentmiséje
A Szentmisét követően a nyeregben előadják a Csíksomlyói Passiót (Jézus nagypénteki szenvedéstörténetét).
18.00-órától Szentmise a kegytemplomban
Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy a nyeregben be kell tartani a közegészségügyi előírásokat: kötelező a védőmaszk viselése, a családok közötti 1,5 m távolság betartása. A zarándoklaton nem vehetnek részt azok a személyek, akik a megfázás tüneteit mutatják (köhögés, torokfájás, láz).
A kegytemplom a járványügyi előírások betartásával egyénileg látogatható.
A hívek, akik nem rendelkeznek csíkszeredai lakcímmel, részleges információkért és kitűzőkért forduljanak plébániájukhoz.   

Május 19-én, szerdán, az esti Szentmisét követően, egy közös megbeszélésre várjuk mindazokat a rendezőket, akik az idei pünkösdi búcsún segítségünkre lesznek.  

·       Május 22., PÜNKÖSDVASÁRNAP
Szentmisék ünnepi sorrendben: 8.00, 10.30 és 18.00-órától.

·       Május 23., Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja. Emléknap.
Szentmisék ünnepi sorrendben: 8.00, 10.30 és 18.00-órától.

·       Május, Égi Édesanyánk, a Szűzanya hónapja. A Szentatya kifejezett óhaja, hogy május hónapot egy „imádságmaratonnak” szenteljük, hogy a világjárvány megszűnéséért fohászkodjunk, mely immár több mint egy éve sújtja a világot, és hogy a világ élete – társadalmi és gazdasági téren egyaránt – újraindulhasson.
 Ebbe az imakezdeményezésbe akarja belevonni a világ Mária-kegyhelyeit Ferenc pápa, hogy az egész Egyház javára végzett imádság eszközévé váljanak, miként azt az apostoli Egyház egykori példája sugallja: „Az egész egyház állandóan imádkozott az Istenhez” (ApCsel 15,2). Kegyhelyünkön vasárnap 9:40-től, hétköznapokon pedig 17.00-tól imádkozzuk a rózsafüzért és a lorettói litániát a világ mai szükségeiért. Ezek az imák követhetők a kegyhely YouTube csatornáján (Csíksomlyó Élő) keresztül is. Buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy kapcsolódjanak be mindennapi közös imánkba. A sekrestyében jelentkezhetnek azok a családok, személyek, imacsoportok, akik egy-egy nap vállalják az ima vezetését.

·       A kegytárgyüzletben és a templomi újságos asztalnál megvásárolható a „Csíksomlyó üzenete” pünkösdi száma.

·       A kedves hívek figyelmébe ajánljuk a kegyhely okostelefonra letölthető alkalmazását, applikációját a play áruházból, amely hasznos szolgálatokat és információkat tud nyújtani mindannyiunk számára.

                      PAX ET BONUM!

1.    Nem engedélyezett az autóbusszal szervezett zarándoklat; Marad a személyautó és csoportos gyalogos zarándoklat.

2.    Be kell tartani a közegészségügyi szabályokat: maszk viselése, távolság betartása 1,5 m ;
3.    A zarándoklaton nem vehetnek részt azok a személyek, akik a megfázás tüneteit produkálják (köhögés, torokfájás, láz) Erre külön figyeljünk a keresztalják kialakításánál. ellenőrzőpontokon kiszűrhetik a koronavírus-fertőzés tüneteit mutató zarándokokat
4.    A zarándokoknak használniuk kell a hivatalos kitűzőt, amit a lakhely szerinti plébániájukon vehetnek át.
5.    A csíkszeredai hívek személyazonossági igazolvánnyal is részt vehetnek a búcsún, de a közösségi hovatartozás érzésének megerősítése érdekében számukra is készült kitűző, amit a plébániákon vehetnek át.
6.    A kitűzőket a főesperességeken keresztül kapják meg a plébániák;
7.    Javasoljuk, hogy a felcsíki keresztalják a Nagymező utca, az Alcsíkiak pedig Fitód-Szentlélek felől közelítsék meg a helyszínt !
8.    A keresztalják ne menjenek be a kegytemplomba, hanem a kegytemplom mellett elhaladva tartsanak a nyereg felé;
9.    A templom előtti térre csak korlátozott számban lehet bejönni.
10.    A kegytemplom és a kegyszobor a járványügy előírások betartásával egyénileg látogatható.  Ebben önkéntesek segítenek.
11.    A kegytemplomban nem lesz éjszakai virrasztás.
12.    A nyeregben való elhelyezkedést önkéntesek segítik, ahol 40.000 zarándoknak engedélyezték a részvételt.  Színkóddal ellátott, kijelölt hely lesz a különböző esperesi kerületek számára
13.    Mivel több önkéntesre lesz szükség, várjuk az önkéntesek jelentkezését. Jelentkezni a következő linkeken lehet: https://www.facebook.com/onkentesszereda/   https://docs.google.com/.../1ksZ2BpSgLSI5kPsw.../viewform...   vagy a 0735209487-es telefonszámon
14.    Kérjük a lelkipásztorokat, hogy segítsenek a gyóntatásban és áldoztatásban;
15.    Részletes információkért forduljanak a lakhely szerinti plébániájukhoz.
16.    A szentmise végén előadják a Csíksomlyói Passiót. Ezalatt a búcsús zarándokok szervezetten távozhatnak, figyelve a szakaszos visszaindulásra.
17.    A Duna TV, Mária Rádió élőben közvetíti a szentmisét.
18. A kegyhely honlapján is követhető lesz a búcsús szentmise:  http://csiksomlyo.ro/
19. Telefonos applikáció az aktuális információkhoz: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.themarketive.csiksomlyo_app
20. Sajtóakkreditáció a a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen igényelhető.   

 Jogszabályok:

o Országos Katasztrófavédelmi Bizottság 2021/26-os számú határozata
o Egészségügyi minisztérium és a vallásügyi államtitkárság közös rendelete
o polgármesteri rendelet

                                  ÁLDOTT ZARÁNDOKLATOT!

Bővebben: Búcsús szónok 2021A 2021-es pünkösd-szombati ünnepi szentmise szónoka Ft. Salamon József gyimesbükki plébános.

Lujzikalagorban született 1963. március 4-én. Tanulmányait szülőfalujában kezdte, ott végezte a nyolc osztályt, majd a líceum első két osztályát Kézdivásárhelyen, a mostani kantai Nagy Mózes Líceumban. Líceumi tanulmányait Gyulafehérvárt, a kántoriskolában folytatta, ott érettségizett. Az akkoriban kötelező sorkatonai szolgálat után Gyulafehérváron végezte teológiai tanulmányait, 1982. november 4-étől , egy év kényszer megszakítás után folytatta, és 1989. június 25-én szentelte pappá dr. Jakab Antal püspök.

Jelmondata a 15(16). zsoltárból: „Oltalmazz engem, Istenem, mert én benned bízom.” „Isten gyermekeként bízni benne erőt és bátorságot adott a kihívások sokaságában. Tudtam és tudom, hogy Isten minden fölött áll és akkor nekem nincs amitől félnem” – vallja az idei búcsú szónoka. Márton Áronnal hirdeti: „Erőnk a lelkesedés. És ez mindenható.”
Papi élete állomásai: Ditró (1989-1990), Szászrégen (1990-1995), Óradna (1995-1997), Gyergyóhodos és Galócás (1997-2004), majd máig Gyimesbükkben teljesít szolgálatot.

•    Péntek, május 21.
-    17-órától imaóra
-    18-órától nyitó Szentmise majd ünnepi rózsafüzér

•    Pünkösd szombat, május 22.
-    7.30-tól Szentmise a kegytemplomban
-    10-órától ünnepélyes rózsafüzér
-    11-órától Szentségimádás
-    12.30-tól ünnepi Szentmise
-    18-órától Szentmise a kegytemplomban

•    Pünkösdvasárnap, május 23.
-    8-órától Szentmise a kegytemplomban
-    10.30-tól Szentmise a kegytemplomban
-    18-órától Szentmise a kegytemplomban

•    Hétfő, május 24. Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja
-    8-órától Szentmise a kegytemplomban
-    10.30-tól Szentmise a kegytemplomban
-    18-órától Szentmise a kegytemplomban

Értesüléseink szerint a román kormány levette a tiltott rendezvények listájáról a zarándoklatokat, búcsúkat.
A továbbiakban lehet ilyen jellegű vallási eseményeket tartani, de az Egészségügyi Minisztériumnak és a Kulturális Minisztériumnak közös módszertant kell ezekre kidolgoznia. A módszertan a hét második felére készül el.
Amint a szabályzatot az illetékes minisztériumok elkészítik, ez alapján fog elkészülni a csíksomlyói búcsún való részvételi szabályzat is, amit igyekszünk időben közölni.

Bővebben: + fr. István Imre
A Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartománya, valamint a gyászoló szülők, testvérek, rokonok nevében, a boldog viszontlátás reményében tudatjuk, hogy

Fr. István Imre OFM

rendi testvérünk

életének 42., szerzetességének 11., évében, 2021. május 10-én elhunyt.

Temetése 2021. május 12-én, szerdán 13 órakor a csíksomlyói kegytemplomban tartott
engesztelő szentmise után a kegytemplom kriptájában lesz.


Imre testvér 1979. október 26-án Csatószegen született, 2004. szeptember 5-én, Szécsényben öltötte magára Szent Ferenc ruháját a Kisebb Testvérek Rendjének Erdélyi Rendtartományában, ahol 2010. szeptember 8-án Csíksomlyón örökfogadalommal kötelezte el magát. Szolgálati helyei: 2009-től Székelyudvarhely, 2013-tól Déva, 2016-tól Brassó, 2020-tól Kolozsvár. Szolgálati helyein derűs, imádságos, igazi ferences lelkülettel gondozta a reábízottakat és végezte feladatait, mindig vallva, hogy a tetteinket a szeretetnek kell vezérelnie. Hosszas, türelemmel viselt betegségében nem veszítette el bizalmát és reményét a fölséges és dicsőséges Istenben, 2021. virágvasárnapjától pedig a Csíksomlyói Segítő Szűz kegyhelyén a ferences kolostorban készült az Úrral való találkozásra. Lelki végrendeletében fogalmazta meg: „Elmentem a jó Istenhez az örök hazába. A jó Isten a szenvedések után át vitt a mennyországban. Ne veszítsétek el a reményt, majd ott fogunk találkozni a hitünk szerint, ahol nincs miért félni, mert ott mindenkinek helye van és ott mindenki boldog lesz egy örökkévalóságon át. Isten, a Boldogságos Szűz Máriával, mindannyiunkat vár és szerető karjaiba zár az út végén. Ebben higgyetek, és a szeretett vezérelje minden lépéseteket.”


„Áldjon, én Uram, mi nővérünk, a testi Halál, ki minden élő embert megtalál.
(…) boldogok, akik szentséges akaratodhoz igazodnak, nem tesz kárt bennük második halál.”
(Szent Ferenc: Naphimnusz – Dsida Jenő fordítása)

A gyászoló ferences család, szülei, testvérei és rokonai

 

👉 A csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezése folyamatban van. Ennek jegyében Csíkszereda Polgármesteri Hivatalában találkoztak ma az érintett felek: Korodi Attila polgármester, Sógor Enikő és Bors Béla alpolgármester Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érseket és a somlyói ferenceseket fogadta. A megbeszélésen jelen volt Borboly Csaba megyeitanács-elnök is. Az együttműködést az elhivatottság vezérli, valamennyi fél elkötelezett abban, hogy a járványhelyzet nyújtotta maximális lehetőségek kihasználásával megszervezzék a búcsút.
👉 A pünkösdi búcsú szervezésének jogszabályi kereteit várhatóan a hét második felére pontosítják, és a szervezők – a hatóságokkal egyeztetve – ennek szellemében készülnek. Amint kiderülnek a pontos részletek, azonnal tájékoztatjuk az esperesi hivatalokat és a nyilvánosságot.
Köszönjük a megértést!Bővebben:  Szoros együttműködésben készülünk a somlyói búcsúra
•    Május 11., Kedd. Szent Antal-nagykilenced (5.)
Szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

•    Május 13., Áldozócsütörtök. Urunk mennybemenetele. Főünnep.
Szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

•    Május, Égi Édesanyánk, a Szűzanya hónapja. A Szentatya kifejezett óhaja, hogy május hónapot egy „imádságmaratonnak” szenteljük, hogy a világjárvány megszűnéséért fohászkodjunk, mely immár több mint egy éve sújtja a világot, és hogy a világ élete – társadalmi és gazdasági téren egyaránt – újraindulhasson.
Ebbe az imakezdeményezésbe akarja belevonni a világ Mária-kegyhelyeit Ferenc pápa, hogy az egész Egyház javára végzett imádság eszközévé váljanak, miként azt az apostoli Egyház egykori példája sugallja: „Az egész egyház állandóan imádkozott az Istenhez” (ApCsel 15,2).
Kegyhelyünkön vasárnap 9:40-től, hétköznapokon pedig 17.00-tól imádkozzuk a rózsafüzért és a lorettói litániát a világ mai szükségeiért. Ezek az imák követhetők a kegyhely YouTube csatornáján (Csíksomlyó Élő) keresztül is.
Buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy kapcsolódjanak be mindennapi közös imánkba. A sekrestyében jelentkezhetnek azok a családok, személyek, imacsoportok, akik egy-egy nap vállalják az ima vezetését.   

• Május 16. Vasérnap
12:00 Megemlékező szentmise P. Daczó Lukácsról, születésének 100 évfordulója alkalmából.  A szentmisét bemutatja Nm. Ft. Pál József  Csaba a temesvári egyházmegye püspöke.

 

A Csíksomlyói Ferences Rendház, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, Csíkszereda Polgármesteri Hivatala és Hargita Megye Tanácsa tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a május 22-i csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezésével kapcsolatos tudnivalókat várhatóan május 10-én, a szervezőkkel és a hatóságokkal közösen meghozott döntést követően közöljük.
👉 Megerősítjük, hogy a búcsú visszatér a somlyói nyeregbe, de sajnos még idén sem a korábbi években megszokott módon, hanem az aktuális járványügyi szabályozások figyelembe vételével. Bízunk minden részt venni szándékozó ember felelősségtudatában!

 

 

·       Május 3., Hétfő. Szent Fülöp és Jakab apostolok. Ünnep.

·       Május 4., Kedd. Szent Antal-nagykilenced (4.) Szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

·       Május, Égi Édesanyánk, a Szűzanya hónapja. A Szentatya kifejezett óhaja, hogy május hónapot egy „imádságmaratonnak” szenteljük, hogy a világjárvány megszűnéséért fohászkodjunk, mely immár több mint egy éve sújtja a világot, és hogy a világ élete – társadalmi és gazdasági téren egyaránt – újraindulhasson.

Ebbe az imakezdeményezésbe akarja belevonni a világ Mária-kegyhelyeit Ferenc pápa, hogy az egész Egyház javára végzett imádság eszközévé váljanak, miként azt az apostoli Egyház egykori példája sugallja: „Az egész egyház állandóan imádkozott az Istenhez” (ApCsel 15,2).

Kegyhelyünkön vasárnap 9:45-től, hétköznapokon pedig 17:15-től imádkozzuk a rózsafűzért és a lorettói litániát a világ mai szükségeiért. Ezek az imák követhetők a kegyhely YouTube csatornáján (Csíksomlyó Élő) keresztül is.

Buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy kapcsolódjanak be mindennapi közös imánkba. A sekrestyében jelentkezhetnek azok a családok, személyek, imacsoportok, akik egy-egy nap vállalják az ima vezetését.     

·       Személyi jövedelemadójuk 3,5 %-ának felajánlásával idén is hozzájárulhatnak a Csíksomlyói Szűzanya Kegyhelyének a fenntartásához, ennek fejlesztéséhez és működtetéséhez. Az előre kitöltött formanyomtatványokat megtalálhatják a sekrestyében, az újságosasztalnál és a kegytárgyüzletben. Az ön feladata, hogy saját személyes adataival kiegészítse az okmányt, majd ezek után átadhatja bármelyik ferences testvérnek, leteheti a sekrestyében vagy a kegytárgyüzletben. Szívesen segítünk a dokumentum kitöltésében is! Előre köszönjük, hogy felajánlásával támogatja a Kegyhelyet és munkánkat! Isten fizesse!

-  Az a terv, hogy a Hármashalom oltárnál legyen a pünkösdi búcsú, azonban ez még a hatósági engedélyek függvénye.
· Április 27., Kedd. Szent Antal-nagy kilenced (3.) Szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.
· Április 29., Csütörtök. Sziénai Szent Katalin szűz és egyháztanító. Európa társvédőszentje. Ünnep.
· Május 1., Elsőszombat. Ünnepélyes Szűz Mária-köszöntő. 16-órától kezdetét veszik az imaórák. 18-órától Szentmise majd ünnepélyes rózsafüzér.
· Május a Boldogságos Szűzanya hónapja. Májusi ájtatosságot végzünk vasárnaponként 10.15-től, keddenként fél 6-tól és a hét többi napján az esti Szentmisék előtt 17.45-től imádkozzuk a lorettói litániát. Tartsanak velünk!
· A mai vasárnap, a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja. Köszönjük az irántunk tanúsított szeretetet és mondott imákat! Akik adományaikkal szeretnék támogatni a ferences hivatások nevelését, megtehetik a szent sírnál erre a célra kijelölt perselynél. Isten fizesse!
· Személyi jövedelemadójuk 3,5 %-ának felajánlásával idén is hozzájárulhatnak a Csíksomlyói Szűzanya Kegyhelyének a fenntartásához, ennek fejlesztéséhez és működtetéséhez. Az előre kitöltött formanyomtatványokat megtalálhatják a sekrestyében, az újságos asztalnál és a kegytárgyüzletben. Az ön feladata, hogy saját személyes adataival kiegészítse az okmányt, majd ezek után átadhatja bármelyik ferences testvérnek, leteheti a sekrestyében vagy a kegytárgyüzletben. Szívesen segítünk a dokumentum kitöltésében is! Előre köszönjük, hogy felajánlásával támogatja a Kegyhelyet és munkánkat! Isten fizesse!
Itt a nyomtatvány---PDF-ben------ Nyomtatvány---PDF

Bővebben: Szent Antal KilencedÁprilis 13-án., kedden elkezdődik a szent Antal nagy kilenced.

Szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

Kedves rendi testvéreim, kedves barátaink,
az Úr adjon békességet!
 
Bővebben: Köszönet a  szentföldi gyűjtésértA ferences testvéreknek, akik 1217-től vannak jelen a Szentföldön, legfőbb küldetésük a szent helyek szolgálata a Születés Bazilikától a Szent Sír Bazilikáig, a kevésbé ismert szent helyekig, emellett iskolákat, szociális intézményeket is fenntartanak. Úgy is mondhatjuk, hogy a ferences testvérek gondozzák azokat a szent helyeket, amelyeket a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kezeivel és lábaival érintett.
A szentföldi gyűjtés, amely idén április 2-án volt meghirdetve a világegyházban, a mi szolidaritási gesztusunk a Szentföldön élő és szolgáló testvérek felé. A felhívás még az idei évben is egy olyan sajátos időben hangzott el, amikor a világ a járvány következményeivel van elfoglalva. De amikor fizikailag nem tudtuk felkeresni az „ötödik evangélium” szent helyeit, akkor a nagylelkűség zarándoklatát végeztük, amelyért hála és köszönet minden jóakaratú embernek.
A fölséges és dicsőséges Isten fizesse meg az Ő kegyelmi adományaiból nagylelkűségüket és együttérzésüket, amely megmutatkozott a gyűjtés alkalmával, hiszen az a föld a miénk is, amelyet sokan szeretünk, sokan kívánunk felkeresni. Mindannyiunk hivatása, hogy védjük, óvjuk és magunkénak érezzük, ezért is kell támogatnunk azoknak a szent helyeknek a fenntartását, amelyek hitünk születésének szent helyei.
A járvány elmúltával újra felkereshetik a zarándok testvérek a szent helyeket, ahol élővé és érthetővé válik az Evangélium. A zarándokok kiváltságként élik meg, hogy meglátogathatják a szent helyeket – számukra ez életre szóló ajándék és feladat.
Szívből kívánom, hogy segítségnyújtásuk és anyagi támogatásuk gyümölcseit a Szentföld őreinek, a ferences testvéreknek a vendégszeretetében és szolgálatában tapasztalják meg szentföldi zarándoklataik során.

Kolozsvár, 2021. április 9.
      Tisztelettel és hálával:                                         


   Fr. Urbán János Erik OFM
              tartományfőnök

Kedves Testvér!

Támogassa adója 3,5%-val a  Csíksomlyói kegytemplomot. 
Köszönettel fogadjuk a támogatást. Isten fizesse! 
Manastirea Franciscanilor Sumuleu
Cod fiscal: 5023480  BCR Miercurea Ciuc:  RO32 RNCB 0152 0423 6929 0001
A csatolmányból letölthető le a 3,5%-os nyomtatvány.

 

Itt a nyomtatvány---PDF-ben------ Nyomtatvány---PDF

 

 

Szent Ferenc hírnöke  

December 2020
A link-re kattintva eléred:   Szent Ferenc hírnöke
Google doc elérése:   Szent Ferenc hírnöke.

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS