Ferenc pápa Csíksomlyóra látogatott és arany rózsát ajándékozott a kegyszobornak!

Húsvét III. vasárnapjának hírdetése

Május hónap folyamán a Szűzanya tiszteletére elvégezzük a májusi ájtatosságot. Vasárnaponként a fél 11 órakor kezdődő szentmise előtt, keddenként a Szent Antal nagykilenced keretében az esti szentmise előtt egy-egy meghívott kórus részvételével, a hét többi napján az esti szentmisék előtt imádkozzuk a lorettói litániát.

 

  1. ·         Május 5-én elsőpéntek. 
  2. ·         Május 6-án elsőszombat. Az ünnepélyes Mária-köszöntő este 7-től kezdődik.  
  3. ·         Május 7-én Jó Pásztor vasárnapja. E napon a ferences templomokban a ferences növendékek nevelésére lesz gyűjtés. 
  4. ·         A csíksomlyói kegytemplomban a Szentségimádást jövő vasárnap közvetlenül a fél 11 órakor kezdődő szentmise után tartjuk meg.
 
 
      Érsek atya körlevele Jó Pásztor – Hivatások vasárnapjára:   Jó Pásztor vasárnapi imaóra papi és szerzetesi hivatásokért 
 
Ferenc pápa, miután a szokásnak megfelelően meghallgatta a Püspöki Konferenciákat, a sui iuris Keleti Katolikus Egyházakat, a Szerzetesi Elöljárók Unióját, valamint az előző püspöki szinódus és a 14. Rendes püspöki szinódus véleményét, úgy határozott, hogy 2018 októberében megtartják a 15. rendes általános püspöki szinódust, melynek témája a következő lesz: „A fiatalok, a hit és a hivatástisztázás”.
 
A téma, mely az egyház lelkipásztori gondoskodásának kifejeződése a fiatalok felé, folytatása mindannak, ami fölmerült az elmúlt családszinódusokon, és amit az Amoris Laetitia kezdetű szinódus utáni buzdítás is tartalmaz, s amely arra irányul, hogy elkísérje a fiatalokat egzisztenciális útjukon az érettség felé, hogy így a megkülönböztetés folyamata révén föl tudják fedezni életprogramjukat és azt örömmel megvalósíthassák, megnyílva az Istennel és az emberekkel való találkozásnak, tevékeny résztvállalva az egyház és a társadalom építésében. 
 
Megfontolandóak Szentatyánk, Ferenc pápa szavai a fiatalokhoz: „Tudom, hogy Ti, fiatalok nem akartok az aktuális divatnak alávetett szabadság illúziójában élni, hogy magasabbra törtök. Igazam van, vagy tévedek? Ne hagyjátok, hogy mások legyenek helyettetek a változások  szereplői. Ti, fiatalok, tartsátok kezetekben a jövőt! Arra kérlek Titeket, hogy építsétek fel a jövőt, kezdjetek el egy jobb világot építeni! Ez kihívás. Igen, az. Elfogadjátok? Kérjétek velem együtt, hogy a fiatalok tudják nagylelkűen vállalni hivatásukat úgy, hogy mozgósítják erejüket a világ nagy céljai érdekében”. 
 
Számos helyen és formában próbáljuk, próbálják megválaszolni a kérdést, mi az oka, hogy kevesen választják a papi, szerzetesi hivatást. Attól függően, hogy a kérdést milyen oldalról próbáljuk megválaszolni, különböző válaszok szület(het)nek. Egyértelmű választ nem tudunk adni. Egy biztos, amit Jézus kért, hogy imádkozzunk a papi hivatásokért. Kérjétek az aratás Urát… Már meg is szoktuk, nem tulajdonítunk jelentőséget, megszokásból mondjuk, természetes, hogy elhangzik ez a felszólítás is. Vagy mégsem? Jézus semmilyen különös dolgot nem kért tőlünk. Csupán egyet kért: hogy imádkozzunk. Mély hittel kérjük minden nap, hogy Isten irgalmában látogassa meg az ő népét és áldja meg. Ha nagy és nehéz dolgot kért volna, könnyebben megtennénk, de ő a leglényegesebbet kérte, hogy kitartóan imádkozzunk az Aratás Urához. Jó Pásztor vasárnapján Főegyházmegyénk valamennyi templomában szervezzenek Szentségimádást, vagy imaórát és higgyünk az ima erejében, higgyünk abban, hogy Isten megáld bennünket irgalmasságában, hogy fiataljaink felismerjék a számukra szánt isteni hivatást és válaszoljanak rá. 

 

Gyulafehérvár, 2017. április 27.
 
† György s. k. érsek

 

 

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS