Ferenc pápa Csíksomlyóra látogatott és arany rózsát ajándékozott a kegyszobornak!

Hirdetések Évközi 22. vasárnap

·         ·         Szeptember 8-án, pénteken Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének az ünnepe. Szentmisék a kegytemplomban reggel 8, fél 11 és este 7 órától lesznek.

·         Kegyhelyünk őszi Mária neve búcsúja szeptember 10. vasárnap és 12. kedden lesz. Mindkét nap a szentmisék reggel 8, fél 11 és este 7 órától lesznek.

·         Szeptember 10-én az este 7 órától kezdődő szentmise keretében helyezzük el az „Elengedés fáját”. Egy szimbolikus fát, azoknak a szülőknek, akik egy vagy több gyermeküket gyászolják, akiket magzatként vagy nem sokkal a születésük után vesztettek el, visszaengedték a Jóistenhez.  Akármilyen rövid ideig is voltak itt a földön, hála legyen életükért, de a gyász, az elengedés hosszú ideig tart. Ebben a legjobban a Szűzanya érti az édesanyák fájdalmát, ezért is ez a legjobb hely, ahol reá bízzuk, kérjük közbenjáró, vigasztaló támogatását. Ez a fa, amelyet az Elengedés fájának nevezünk, teremt lehetőséget arra, hogy a szülők levél, imádság, búcsú szöveg vagy gyermekük nevének felhelyezésével visszaadhassák a gyermekeiket a Teremtőnek, a veszteség fájdalmát felajánlva kérjék a Szűzanya közbenjárását, Isten kegyelmét, vigasztalását.

·         Akik a kegytemplomban szeretnének házasságot kötni, vagy gyermeküket megkeresztelni az egyházjog nyújtotta kereteken belül, szeretettel kérjük a feleket, hogy először a lakhely szerinti plébániájukon jelentkezzenek és miután megkapták a elbocsájtó okiratot keressék fel a kegytemplom igazgatóságot.

·         Körlevél:

Az utóbbi egy évben és különösen az utóbbi napokban,a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum körül kialakult események mindannyiunk számára ismeretesek lehetnek. Bár a Római Katolikus Anyaszentegyházunk az igazságot, rendszerint nem az utcákon és tereken, hanem a templomaiban és – ha szükséges – a törvényszéken keresi, miután a Katolikus Teológiai Líceum jogi helyzete még most,a gyerekek iskolába indulása előtt egy héttel is tisztázatlan, az illetékes intézmények a szülőket továbbra is teljes bizonytalanságban tartják. Az iskola igazgatójának, dr. Tamási Zsoltnak felügyeletét, vádemelés nélkül ismételten meghosszabbították. Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány egy újabb figyelemfelhívó kezdeményezés keretében, ismét az utcára kényszerül. Ezért 2017. szeptember 6-án, szerdán délután 18.00 órától tüntetést szervez. Tervezett helyszín,a Maros Megyei Prefektúra épülete előtti tér (Marosvásárhely, Győzelem tér,1. szám).

Szeretettel kérjük híveinket és minden jóakaratú embert, felekezetre való tekintet nélkül, hogy a szülők, illetve gyermekeink iskolaválasztási jogának megvédése érdekében, csatlakozzanak a kezdeményezésünkhöz. Kérjük papjainkat és a testvéregyházak lelkészeit, hogy a vasárnapi szentmisék és istentiszteletek keretében hirdessék ki tervezett megmozdulásunkat, és aki teheti reverendában vagy palástban, maga is vegyen részt a megmozduláson,híveivel együtt.

A marosvásárhelyi találkozás reményében szeretettel köszönt mindenkit -

Gyulafehérvár, 2017. szeptember 2-án                        

 

                                                                                      Jakubinyi György érsek,

                                                                         az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány elnöke

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS