Húsvét 6. vasárnapja

Kategória: Aktuális Hirdetések Találatok: 90
•    Május 11., Kedd. Szent Antal-nagykilenced (5.)
Szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

•    Május 13., Áldozócsütörtök. Urunk mennybemenetele. Főünnep.
Szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

•    Május, Égi Édesanyánk, a Szűzanya hónapja. A Szentatya kifejezett óhaja, hogy május hónapot egy „imádságmaratonnak” szenteljük, hogy a világjárvány megszűnéséért fohászkodjunk, mely immár több mint egy éve sújtja a világot, és hogy a világ élete – társadalmi és gazdasági téren egyaránt – újraindulhasson.
Ebbe az imakezdeményezésbe akarja belevonni a világ Mária-kegyhelyeit Ferenc pápa, hogy az egész Egyház javára végzett imádság eszközévé váljanak, miként azt az apostoli Egyház egykori példája sugallja: „Az egész egyház állandóan imádkozott az Istenhez” (ApCsel 15,2).
Kegyhelyünkön vasárnap 9:40-től, hétköznapokon pedig 17.00-tól imádkozzuk a rózsafüzért és a lorettói litániát a világ mai szükségeiért. Ezek az imák követhetők a kegyhely YouTube csatornáján (Csíksomlyó Élő) keresztül is.
Buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy kapcsolódjanak be mindennapi közös imánkba. A sekrestyében jelentkezhetnek azok a családok, személyek, imacsoportok, akik egy-egy nap vállalják az ima vezetését.   

• Május 16. Vasérnap
12:00 Megemlékező szentmise P. Daczó Lukácsról, születésének 100 évfordulója alkalmából.  A szentmisét bemutatja Nm. Ft. Pál József  Csaba a temesvári egyházmegye püspöke.