Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

Húsvét 7. vasárnapja

·       Május 18., kedd. Szent Antal-nagykilenced (6.): Szentmisék sorrendje: 8.00, 10.30 és 18.00.

·       Május 20., csütörtök. Sziénai szent Bernardin áldozópap. Ferences ünnep. Kegytemplomunk örökös szentségimádási napja. Az Oltáriszentség délelőtt 9-órától az esti Szentmiséig imádására, az oltárra lesz kihelyezve. A sekrestyében jelentkezhetnek azok a családok, személyek, imacsoportok, akik vállalkoznának arra, hogy egy fél-, vagy egy egész órára szeretnék biztosítani az imádást, imát a kegytemplomban. Köszönjük!
 
·       Május 20., péntek

17.00-órától imaóra a kegytemplomban
18.00-órától a pünkösdi-búcsú nyitó Szentmiséje a kegytemplomban, majd ünnepélyes rózsafüzér. A járványhelyzetre való tekintettel az idén elmarad a virrasztás a kegytemplomban.

·       Május 21., szombat
7.30-tól Szentmise a kegytemplomban.
10.00-órától ünnepélyes rózsafüzér a nyeregben.
11.00-órától Szentségimádás a nyeregben
12.30-tól a Pünkösdi-búcsú ünnepélyes Szentmiséje
A Szentmisét követően a nyeregben előadják a Csíksomlyói Passiót (Jézus nagypénteki szenvedéstörténetét).
18.00-órától Szentmise a kegytemplomban
Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy a nyeregben be kell tartani a közegészségügyi előírásokat: kötelező a védőmaszk viselése, a családok közötti 1,5 m távolság betartása. A zarándoklaton nem vehetnek részt azok a személyek, akik a megfázás tüneteit mutatják (köhögés, torokfájás, láz).
A kegytemplom a járványügyi előírások betartásával egyénileg látogatható.
A hívek, akik nem rendelkeznek csíkszeredai lakcímmel, részleges információkért és kitűzőkért forduljanak plébániájukhoz.   

Május 19-én, szerdán, az esti Szentmisét követően, egy közös megbeszélésre várjuk mindazokat a rendezőket, akik az idei pünkösdi búcsún segítségünkre lesznek.  

·       Május 22., PÜNKÖSDVASÁRNAP
Szentmisék ünnepi sorrendben: 8.00, 10.30 és 18.00-órától.

·       Május 23., Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja. Emléknap.
Szentmisék ünnepi sorrendben: 8.00, 10.30 és 18.00-órától.

·       Május, Égi Édesanyánk, a Szűzanya hónapja. A Szentatya kifejezett óhaja, hogy május hónapot egy „imádságmaratonnak” szenteljük, hogy a világjárvány megszűnéséért fohászkodjunk, mely immár több mint egy éve sújtja a világot, és hogy a világ élete – társadalmi és gazdasági téren egyaránt – újraindulhasson.
 Ebbe az imakezdeményezésbe akarja belevonni a világ Mária-kegyhelyeit Ferenc pápa, hogy az egész Egyház javára végzett imádság eszközévé váljanak, miként azt az apostoli Egyház egykori példája sugallja: „Az egész egyház állandóan imádkozott az Istenhez” (ApCsel 15,2). Kegyhelyünkön vasárnap 9:40-től, hétköznapokon pedig 17.00-tól imádkozzuk a rózsafüzért és a lorettói litániát a világ mai szükségeiért. Ezek az imák követhetők a kegyhely YouTube csatornáján (Csíksomlyó Élő) keresztül is. Buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy kapcsolódjanak be mindennapi közös imánkba. A sekrestyében jelentkezhetnek azok a családok, személyek, imacsoportok, akik egy-egy nap vállalják az ima vezetését.

·       A kegytárgyüzletben és a templomi újságos asztalnál megvásárolható a „Csíksomlyó üzenete” pünkösdi száma.

·       A kedves hívek figyelmébe ajánljuk a kegyhely okostelefonra letölthető alkalmazását, applikációját a play áruházból, amely hasznos szolgálatokat és információkat tud nyújtani mindannyiunk számára.

                      PAX ET BONUM!

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS