Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

·       Május 3., Hétfő. Szent Fülöp és Jakab apostolok. Ünnep.

·       Május 4., Kedd. Szent Antal-nagykilenced (4.) Szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

·       Május, Égi Édesanyánk, a Szűzanya hónapja. A Szentatya kifejezett óhaja, hogy május hónapot egy „imádságmaratonnak” szenteljük, hogy a világjárvány megszűnéséért fohászkodjunk, mely immár több mint egy éve sújtja a világot, és hogy a világ élete – társadalmi és gazdasági téren egyaránt – újraindulhasson.

Ebbe az imakezdeményezésbe akarja belevonni a világ Mária-kegyhelyeit Ferenc pápa, hogy az egész Egyház javára végzett imádság eszközévé váljanak, miként azt az apostoli Egyház egykori példája sugallja: „Az egész egyház állandóan imádkozott az Istenhez” (ApCsel 15,2).

Kegyhelyünkön vasárnap 9:45-től, hétköznapokon pedig 17:15-től imádkozzuk a rózsafűzért és a lorettói litániát a világ mai szükségeiért. Ezek az imák követhetők a kegyhely YouTube csatornáján (Csíksomlyó Élő) keresztül is.

Buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy kapcsolódjanak be mindennapi közös imánkba. A sekrestyében jelentkezhetnek azok a családok, személyek, imacsoportok, akik egy-egy nap vállalják az ima vezetését.     

·       Személyi jövedelemadójuk 3,5 %-ának felajánlásával idén is hozzájárulhatnak a Csíksomlyói Szűzanya Kegyhelyének a fenntartásához, ennek fejlesztéséhez és működtetéséhez. Az előre kitöltött formanyomtatványokat megtalálhatják a sekrestyében, az újságosasztalnál és a kegytárgyüzletben. Az ön feladata, hogy saját személyes adataival kiegészítse az okmányt, majd ezek után átadhatja bármelyik ferences testvérnek, leteheti a sekrestyében vagy a kegytárgyüzletben. Szívesen segítünk a dokumentum kitöltésében is! Előre köszönjük, hogy felajánlásával támogatja a Kegyhelyet és munkánkat! Isten fizesse!

-  Az a terv, hogy a Hármashalom oltárnál legyen a pünkösdi búcsú, azonban ez még a hatósági engedélyek függvénye.
· Április 27., Kedd. Szent Antal-nagy kilenced (3.) Szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.
· Április 29., Csütörtök. Sziénai Szent Katalin szűz és egyháztanító. Európa társvédőszentje. Ünnep.
· Május 1., Elsőszombat. Ünnepélyes Szűz Mária-köszöntő. 16-órától kezdetét veszik az imaórák. 18-órától Szentmise majd ünnepélyes rózsafüzér.
· Május a Boldogságos Szűzanya hónapja. Májusi ájtatosságot végzünk vasárnaponként 10.15-től, keddenként fél 6-tól és a hét többi napján az esti Szentmisék előtt 17.45-től imádkozzuk a lorettói litániát. Tartsanak velünk!
· A mai vasárnap, a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja. Köszönjük az irántunk tanúsított szeretetet és mondott imákat! Akik adományaikkal szeretnék támogatni a ferences hivatások nevelését, megtehetik a szent sírnál erre a célra kijelölt perselynél. Isten fizesse!
· Személyi jövedelemadójuk 3,5 %-ának felajánlásával idén is hozzájárulhatnak a Csíksomlyói Szűzanya Kegyhelyének a fenntartásához, ennek fejlesztéséhez és működtetéséhez. Az előre kitöltött formanyomtatványokat megtalálhatják a sekrestyében, az újságos asztalnál és a kegytárgyüzletben. Az ön feladata, hogy saját személyes adataival kiegészítse az okmányt, majd ezek után átadhatja bármelyik ferences testvérnek, leteheti a sekrestyében vagy a kegytárgyüzletben. Szívesen segítünk a dokumentum kitöltésében is! Előre köszönjük, hogy felajánlásával támogatja a Kegyhelyet és munkánkat! Isten fizesse!
Itt a nyomtatvány---PDF-ben------ Nyomtatvány---PDF

Bővebben: Szent Antal KilencedÁprilis 13-án., kedden elkezdődik a szent Antal nagy kilenced.

Szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

Kedves rendi testvéreim, kedves barátaink,
az Úr adjon békességet!
 
Bővebben: Köszönet a  szentföldi gyűjtésértA ferences testvéreknek, akik 1217-től vannak jelen a Szentföldön, legfőbb küldetésük a szent helyek szolgálata a Születés Bazilikától a Szent Sír Bazilikáig, a kevésbé ismert szent helyekig, emellett iskolákat, szociális intézményeket is fenntartanak. Úgy is mondhatjuk, hogy a ferences testvérek gondozzák azokat a szent helyeket, amelyeket a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kezeivel és lábaival érintett.
A szentföldi gyűjtés, amely idén április 2-án volt meghirdetve a világegyházban, a mi szolidaritási gesztusunk a Szentföldön élő és szolgáló testvérek felé. A felhívás még az idei évben is egy olyan sajátos időben hangzott el, amikor a világ a járvány következményeivel van elfoglalva. De amikor fizikailag nem tudtuk felkeresni az „ötödik evangélium” szent helyeit, akkor a nagylelkűség zarándoklatát végeztük, amelyért hála és köszönet minden jóakaratú embernek.
A fölséges és dicsőséges Isten fizesse meg az Ő kegyelmi adományaiból nagylelkűségüket és együttérzésüket, amely megmutatkozott a gyűjtés alkalmával, hiszen az a föld a miénk is, amelyet sokan szeretünk, sokan kívánunk felkeresni. Mindannyiunk hivatása, hogy védjük, óvjuk és magunkénak érezzük, ezért is kell támogatnunk azoknak a szent helyeknek a fenntartását, amelyek hitünk születésének szent helyei.
A járvány elmúltával újra felkereshetik a zarándok testvérek a szent helyeket, ahol élővé és érthetővé válik az Evangélium. A zarándokok kiváltságként élik meg, hogy meglátogathatják a szent helyeket – számukra ez életre szóló ajándék és feladat.
Szívből kívánom, hogy segítségnyújtásuk és anyagi támogatásuk gyümölcseit a Szentföld őreinek, a ferences testvéreknek a vendégszeretetében és szolgálatában tapasztalják meg szentföldi zarándoklataik során.

Kolozsvár, 2021. április 9.
      Tisztelettel és hálával:                                         


   Fr. Urbán János Erik OFM
              tartományfőnök

Kedves Testvér!

Támogassa adója 3,5%-val a  Csíksomlyói kegytemplomot. 
Köszönettel fogadjuk a támogatást. Isten fizesse! 
Manastirea Franciscanilor Sumuleu
Cod fiscal: 5023480  BCR Miercurea Ciuc:  RO32 RNCB 0152 0423 6929 0001
A csatolmányból letölthető le a 3,5%-os nyomtatvány.

 

Itt a nyomtatvány---PDF-ben------ Nyomtatvány---PDF

 

 

Szent Ferenc hírnöke  

December 2020
A link-re kattintva eléred:   Szent Ferenc hírnöke
Google doc elérése:   Szent Ferenc hírnöke.

Hirdetések Évközi 33. vasárnap

2020. november 15.

 

November 19. Csütörtök. Árpád-házi Szent Erzsébet. Ünnep.
November 21. Szombat. A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban. Emléknap.
November 22. Krisztus Király vasárnapja. Főünnep. A Szentmisék végén a kitett Oltáriszentség előtt felajánljuk az emberiséget Krisztus Királynak. Teljes búcsút nyerhetünk a szokott feltételekkel.

Hirdetések. Mindenszentek főünnepe. (Évközi 31. vasárnap) 2020. november 1.

 

November 2. Hétfő. Halottak napja.
November 4. Szerda. Borromeo Szent Károly püspök. Emléknap.
November 5. Csütörtök. Szent Imre herceg. Ünnep.

Hirdetések - Évközi 29. vasárnap. 2020. október 18.

 

Október 19. Hétfő. Alkantarai Szent Péter áldozópap. Ferences emléknap.
Október 23. Péntek. Kapisztrán Szent János áldozópap. Ferences emléknap.
Október 25. Évközi 30. vasárnap.

Hirdetések. Évközi 28. vasárnap 2020. október 11.

 

Október 15. Csütörtök. A Jézusról nevezett Szent Teréz szűz és egyháztanító. Emléknap.
Október 17. Szombat. Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú. Emléknap.
Október 18. Évközi 29. vasárnap. Missziós világnap - vasárnap.

Hirdetések évközi 27. vasárnap 2020. október 4.

Assisi Szent Ferenc atyánk főünnepe 

Október 7. Szerda. Rózsafűzér királynője. Emléknap.
Október 8. Csütörtök. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya. Főünnep.

Hirdetések: Évközi 26. hétre

 

Szeptember 29. Kedd. Szent Mihály főangyal. Ünnep.
Szeptember 30. Szerda. Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító. Emléknap.
Október 1. Csütörtök. Lisieux-i Kis Szent Teréz. Emléknap.

Hirdetések: Évközi 25. vasárnap, 2020. szeptember 20.

 

Szeptember 21. Hétfő. Szent Máté apostol és evangélista. Ünnep.
Szeptember 23. Szerda. Pietrelcinai Szent Pió áldozópap. Emléknap.
Szeptember 24. Csütörtök. Szent Gellért püspök és vértanú. Ünnep.

Hirdetések évközi 24

 

·       Szeptember 14. Hétfő. Szent Kereszt felmagasztalása. Ünnep.
·       Szeptember 15. Kedd. Fájdalmas Szűzanya. Emléknap.

A csíksomlyói kegytemplom - pápai kisbazilikában a szentmisék rendje:

 Vasár- és ünnepnapokon: 8:00; 10:30; 18:00

Hétköznapokon: 7:30; 18:00 

Gyóntatás: szentmisék előtt fél órával az erre kijelölt helyeken

Mikor van internetes közvetítés a szentmisékről?

Vasár- és ünnepnapokon a 10:30 órakor kezdődő szentmiséket, köznapokon a 18:00 órakor kezdődő szentmiséket közvetítjük a kegyhely youtube csatornáján!

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS