Mi, ferences testvérek szeretettel várjuk és örömmel fogadjuk a csíksomlyói kegyhelyre Ferenc pápát! Június 1-én, dél körül érkezik, és mintegy 5 órát tölt itt.

„Oh wundertätige Heilige Jung frau Maria von Schomlenberg, schütze dein Szekler-Volk und hilf ihm!” 

Die geographische Lage von Schomlenberg

Das Csíkier-Becken erstreckt sich längsseitig in nördliche und südliche Richtung und es wird vom Berg Schomlen in zwei Teile oder Regionen geteilt: in Region Niedercsík und in Region Obercsík. Am Fuße dieses Berges Schomlen, in der südlichen Ecke von Felcsík, liegt Schomlenberg. Die Geschichte von Schomlenberg beginnt im 12./13. Jahrhundert. Zum ersten Mal wurde die Ortschaft in einem päpstlichen Zehntenverzeichnis von 1333 unter dem Namen Sumbov, im Jahre 1334 als Sumlov erwähnt. Der ungarische Ortsname „Somlyó” ist türkischer Herkunft und bedeutet Tannenwald. Zur heutigen Ortschaft gehören die Gemeinde, die Wallfahrtskirche, das Kloster und dessen Umgebung.

 

Vizita Sfântului Părinte în anul vocațiilor

  Precum directorul interimar al Biroului de presă al Sfântului Scaun, Alessandro Gisotti a anunțat pe data de 11. ianuarie 2019: “Sfântul Părinte, papa Francisc acceptând invitația președintelui României, autorităților Statului român și a Bisericii Catolice din România, va face o vizită apostolică în țară în perioada 31 mai - 2 iunie 2019, pentru a vizita Bucureștiul, Iașiul, Blajul și sanctuarul Sfintei Fecioare Maria de la Șumuleu-Ciuc.

 Programul o să fie adus la cunoștință la timpul potrivit.”  În urma comunicatului Sfântului Scaun și a Arhiepiscopiei de Alba Iulia, aducem la cunoștință că vizita Sfântului Părinte, papa Francisc la Șumuleu-Ciuc va avea loc în data de 1 iunie 2019, fiind coordonată din partea arhidiecezei de către Pr. Balázs Sajgó, directorul Caritas.  Responsabil de partea liturgică fiind János Urbán, P. Erik OFM vicar episcopal, directorul sanctuarului din Șumuleu-Ciuc, iar responsabilul media va fi canonicul Pr. dr. Zoltán Oláh director institutional și profesor universitar.

Programul detaliat a vizitei Sfântului Părinte la Șumuleu-Cic o să fie publicat în urma aducerii la cunoștință a programului vizitei din România.

 

„Sfântă Marie cea plină de har de la Șumuleu, roagă-te pentru noi!”

Așezarea geografică

Depresiunea Ciucului în direcţia nord-sud este împărţită de muntele Șumuleu-Mare în două regiuni: Ciucul de Sus și Ciucul de Jos. Istoria Șumuleului-Ciuc începe încă din secolele XII-XIII, prima atestare documentară fiindcea papală în 1333 sub numele de Sumbov, iar în 1334 ca Sumlov. Denumirea de Șumuleu are origine turcească, însemnând brădet. Șumuleu-Ciuc cuprinde, în înţelesul adevărat al cuvântului, complexul baroc și împrejurimile.

Virgin Mary, ornamented with wonders, of Csíksomlyó

Protect and help your Székely people!

 

Location of Csíksomlyó

The south-west basin of Csík is divided into two regions, Felcsík and Alcsík, by the hill of Nagysomlyó. At the foot of this hill, at the south corner of Felcsík lies Csíksomlyó.
The story of Csíksomlyó began between the 12th – 13th centuries. It was mentioned for the first time in the papal tax-collector records under the name of Sumbov in 1333, then as Sumlov in 1334.

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS