Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 Gyónni a templom előtti parkban lehet.

e-Szó


  1. 2020. augusztus

    1. szombat: LIGUORI SZENT ALFONZ
    (A hét Szent Makkabeus testvér, Szent Eleazar)
    Jer 26,11-16.24; Zs 68,15-34; Mt 14,1-12
    Az Úr küldött hozzátok, hogy hirdessem ezeket az igéket
    2. vasárnap:
    (Vercelli Szent Özséb)
    Iz 55,1-3; Zs 144; Róm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
    Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, vegyetek és egyetek!
     
    3. hétfő
    Jer 28,1-17; Zs 118,29-102; Mt 14,22-36
    Eltöröllek, mert beszéded engedetlenség volt az Úrral szemben
    4. kedd: VIANNEY SZENT JÁNOS
    Jer 30,1-2.12-15.18-22; Zs 101; Mt 15,1-2.10-14
    Mivel sok a bűnöd, ezért bántam így veled
    5. szerda
    (Szűz Mária római főtemploma - Havas Boldogasszony)
    Jer 31,1-7; Jer 31,10-13; Mt 15,21-28
    Örök szeretettel szerettelek
    6. csütörtök:
    Dán 7,9-10.13-14; Zs 96; 2Pét 1,16-19; Mt 17,1-9
    Ruhája fehér volt mint a hó
    7. péntek
    (Szent II.Szixtusz és vértanútársai, Szent Kajetán, Szent Donát)
    Náh 2,1.3; 3,1-3.6-7; MTörv 32,35-41; Mt 16,24-28
    Hol találok olyanokat, akik részvéttel vannak Ninive iránt?
    8. szombat:
    Hab 1,12 - 2,4; Zs 9A; Mt 17,14-20
    Az igaz ember a hite által él
    9. vasárnap:
    1Kir 19,9a.11-13a; Zs 84; Róm 9,1-5; Mt 14,22-33
    Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé!
    10. hétfő:
    2Kor 9,6-10; Zs 111; Jn 12,24-26
    Aki bőven vet, bőven is arat
    11. kedd:
    (Szent Zsuzsanna)
    Ez 2,8 - 3,4; Zs 118,14-131; Mt 18,1-5.10.12-14
    Emberfia, menj el, és hirdetsd igéimet!
    12. szerda
    (
    Ez 9,1-7; 10,18-22; Zs 112; Mt 18,15-20
    Tégy jelt azoknak a homlokára, akik nyögnek bűneik miatt!
    13. csütörtök: BOLDOG XI.INCE PÁPA
    (Szent Ponciánusz és Hippolitusz, Berchmans Szent János, Boldog Avianói Márk)
    Ez 12,1-12; Zs 77, 56-62; Mt 18,21 - 19,1
    Én intő jel vagyok számotokra
    14. péntek:
    Ez 16,1-15.60.63; Iz 12, 2-6; Mt 19,3-12
    Emlékszem szövetségemre, melyet ifjúkorodban kötöttem veled
    15. szombat:
    (Szent Tarzíciusz)
    Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56
    Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap
    16. vasárnap: ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP
    (Szent Rókus)
    Iz 56,1.6-7; Zs 66; Róm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
    Házam minden nép számára az imádság háza lesz
    17. hétfő
    Ez 24,15-24; MTörv 32,18-21; Mt 19,16-22
    Ezekiel példa lesz számotokra: ugyanazt csináljátok ti is
    18. kedd
    (Szent Ilona, Szent Klaudia, Szent Rajnáld)
    Ez 28,1-10; MTörv 32,26-36; Mt 19,23-30
    Felfuvalkodtál, mert meggazdagodtál, pedig csak ember vagy
    19. szerda: SZENT BERNÁT
    (Eudes Szent János, Tolomei Szent Bernát)
    Ez 34,1-11; Zs 22; Mt 20,1-16a
    Szétszóródott a nyájam, és nincs, aki utána járjon
    20. csütörtök:
    (Szent Sámuel próféta)
    Péld 4,10-15.18-27; Zs 65; Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29
    Eligazítalak az igazság útján, vezetlek az igazság ösvényein
    21. péntek: SZENT X.PIUSZ PÁPA
    Ez 37,1-14; Zs 106,2-9; Mt 22,34-40
    Lelkemet adom belétek, életre keltelek benneteket
    22. szombat: SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ
    Ez 43,1-7a; Zs 84; Mt 23,1-12
    Az Úr dicsősége bement a templomba
    23. vasárnap:
    (Limai Szent Róza, Benizzi Szent Fülöp)
    Iz 22,19-23; Zs 137; Róm 11,33-36; Mt 16,13-20
    Vállára teszem Dávid palotájának kulcsát
    24. hétfő:
    Jel 21,9b-14; Zs 144; Jn 1,45-51
    Az alapköveken a Bárány tizenkét apostolának neve volt
    25. kedd
    (Szent Lajos, Kalazanci Szent József)
    2Tessz 2,1-3a.14-17; Zs 95; Mt 23,23-26
    Isten kezdettől fogva kiválasztott titeket az üdvösségre
    26. szerda
    2Tessz 3,6-10.16-18; Zs 127; Mt 23,27-32
    Aki nem akar dolgozni, ne is egyék!
    27. csütörtök:
    1Kor 1,1-9; Zs 144; Mt 24,42-51
    A Krisztusról szóló tanítás megerősödött köztetek
    28. péntek:
    1Kor 1,18-25; Zs 32; Mt 25,1-13
    Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki Isten ereje
    29. szombat:
    (Szent Szabina)
    Jer 1,17-19; Zs 70,1-17; Mk 6,17-29
    Megerősített várossá, vasoszloppá és ércfallá teszlek téged
    30. vasárnap:
    (Boldog Ildefonso Schuster)
    Jer 20,7-9; Zs 62; Róm 12,1-2; Mt 16,21-27
    Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem
    31. hétfő
    1Kor 2,1-5; Zs 118,97-102; Lk 4,16-30
    Nem akarok másról tudni köztetek, csak a megfeszítettről

     

    Forrás:https://igenaptar.osb.hu/202008.html

    Predikaciók:  fr. Mihály ofm  2. Szent Bonaventura

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS