* Csíksomlyói segítő Szűz Mária könyörögj érettünk! * Áldott Búcsús Napokat *

Élő közvetítés 10:30 -tól. Pünkösdhétfő. 2018

Élő közvetítés 10:30 -tól. Vasárnap, pünkösd ünnepe. 2018

Élő közvetítés 9 -órától. Pünkösdi nagybúcsú 2018.

Élő közvetítés 19 -orától.
Május 18-án, 2018-as pünkösdi nagybúcsú nyító szentmise.

Élő közvetítés 19 -orától. Páduai Szent Antal nagykilenced.
Ötödik kedd. 2018

Páduai Szent Antal nagykilenced.
Ötodik kedd 2018 Déli Predikácio.

Páduai Szent Antal nagykilenced.
Ötodik kedd 2018 Reggeli Predikácio.

Húsvét 7. vasárnapja. 2018

 Vasárnap és ünnepnapokon: 

8, 1030, 1900 (március 27 – október 2-ig)

illetve 800, 1030, 1800 (október 3-tól) 

 

Hétköznapokon: 

730, 1800 (télen), illetve 730, 1900 órakor (nyáron)

 

Csíksomlyói Kegytemplomban igényelt keresztelések és esketések szabályozása

A csíksomlyói kegyhely zarándokhely, az Istennel való találkozás és az imádság szent helye, ahol a keresztények mindig az élő Isten kezdeményező szeretetét és a Boldogságos Szűzanya közbenjáró segítségét ismerik fel. E kegyhely gondozását évszázadok óta a ferences testvérek végzik.
A csíksomlyói Kegytemplom nem plébánia, ezért plébániális adminisztrációt igénylő szentség-kiszolgáltatásokra (keresztelés, házasságkötés) csak az illetékes plébánosok és a Kegytemplom igazgatósága között létrejött, előzetes megegyezése alapján kerülhet sor.
A Kegytemplomban tartandó keresztelések és házasságkötések módjával kapcsolatosan a következő irányelveket kell szem előtt tartani:
•    A feleknek először saját plébániájukon kell jelentkezniük (ha Csíksomlyón jelentkeznek, akkor a Kegytemplom igazgatója világosítsa fel az eljárás folyamatáról, és küldje a feleket az illetékes plébánoshoz).
•    Ha a jelentkező felek a Kegytemplomban szeretnének kereszteltetni vagy házasságot kötni, a plébános próbálja meggyőzni őket az Egyházi Törvénykönyv 857, 1115 kánonjai rendelkezésének egyházi megalapozottságáról. Amennyiben a felek, alapos megfontolás után továbbra is ragaszkodnak a Kegytemplomhoz, akkor a plébános erről állítson ki egy elbocsátó levelet, amellyel a felek felkereshetik a Kegytemplom igazgatóságát. Az elbocsátó levelet jól indokolt esetben, olyan hívek számára állítsák ki, akik plébániájukon példás, jó hívek, vallásukkal és plébániájukkal szembeni kötelezettségeiknek eleget tettek.
•    Az illetékes plébános végezze el az ilyenkor szokásos adminisztrációs kötelezettségeket, s ezt hiteles okirattal igazolja (vö. CIC 530, 535, 1066, 1070). Hasonló módon a kereszteléssel és a házasságkötéssel járó felkészítőket is minden esetben a felek plébánosa végezze.
•    E szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatosan: elsődleges szempont, hogy a keresztelést és a házasságkötésnél való asszisztálást, a Kegytemplomban is a felek plébánosa végezze. Amennyiben az illetékes plébános a keresztelést nem maga végzi, vagy nem tud a házasságkötésnél asszisztálni, erre más lelkipásztort vagy a ferences atyákat kérheti fel. Ez esetben a keresztelés és a házasságkötés kiszolgáltatását hivatalos visszajelzésben a Kegytemplom igazgatósága közli az illetékes plébániával. Ennek alapján az anyakönyvelést minden esetben a felek plébániáján kell végezni (a Kegytemplom nem plébánia, ezért ott nincs anyakönyvvezetés). A Kegytemplomban megkötendő házasságok érvényességéhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a házasságkötésnél közreműködő személynek (legyen az a felek valamelyikének plébánosa, vagy általa felkért lelkipásztor) legyen felhatalmazása közreműködésre – az erre illetékes személytől.
•    A házasságnál való asszisztáláshoz joghatóságot az Ordinárius, Általános helynökök, a helyi plébános, a Kegytemplom igazgatója vagy a házfőnök adhat. A két utóbbinak rendkívüli felhatalmazása van a kegytemplomban végzendő esketésekhez.
•    A szentségek kiszolgáltatásának időpontjával kapcsolatosan tudni kell a következőt: Csíksomlyó elsősorban zarándokhely, ezért a szent hely jellegének megőrzése érdekében – advent és nagyböjt kivételével – minden szombat délután legfeljebb két esküvő lehet (15,30 és 17,00 órától). A keresztelések időpontja a felekkel történő egyeztetés alapján határozható meg.
•    A Kegytemplom környezetében szigorúan tilos a lakodalmas muzsika, rizshintés és minden olyan megnyilvánulás, amely zavarja a kegyhely áhítatát és méltóságát.

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS