Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

Köszönet a szentföldi gyűjtésért

Kedves rendi testvéreim, kedves barátaink,
az Úr adjon békességet!
 
b_200_150_16777215_00_images_szentsir_gyujtes.jpgA ferences testvéreknek, akik 1217-től vannak jelen a Szentföldön, legfőbb küldetésük a szent helyek szolgálata a Születés Bazilikától a Szent Sír Bazilikáig, a kevésbé ismert szent helyekig, emellett iskolákat, szociális intézményeket is fenntartanak. Úgy is mondhatjuk, hogy a ferences testvérek gondozzák azokat a szent helyeket, amelyeket a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kezeivel és lábaival érintett.
A szentföldi gyűjtés, amely idén április 2-án volt meghirdetve a világegyházban, a mi szolidaritási gesztusunk a Szentföldön élő és szolgáló testvérek felé. A felhívás még az idei évben is egy olyan sajátos időben hangzott el, amikor a világ a járvány következményeivel van elfoglalva. De amikor fizikailag nem tudtuk felkeresni az „ötödik evangélium” szent helyeit, akkor a nagylelkűség zarándoklatát végeztük, amelyért hála és köszönet minden jóakaratú embernek.
A fölséges és dicsőséges Isten fizesse meg az Ő kegyelmi adományaiból nagylelkűségüket és együttérzésüket, amely megmutatkozott a gyűjtés alkalmával, hiszen az a föld a miénk is, amelyet sokan szeretünk, sokan kívánunk felkeresni. Mindannyiunk hivatása, hogy védjük, óvjuk és magunkénak érezzük, ezért is kell támogatnunk azoknak a szent helyeknek a fenntartását, amelyek hitünk születésének szent helyei.
A járvány elmúltával újra felkereshetik a zarándok testvérek a szent helyeket, ahol élővé és érthetővé válik az Evangélium. A zarándokok kiváltságként élik meg, hogy meglátogathatják a szent helyeket – számukra ez életre szóló ajándék és feladat.
Szívből kívánom, hogy segítségnyújtásuk és anyagi támogatásuk gyümölcseit a Szentföld őreinek, a ferences testvéreknek a vendégszeretetében és szolgálatában tapasztalják meg szentföldi zarándoklataik során.

Kolozsvár, 2021. április 9.
      Tisztelettel és hálával:                                         


   Fr. Urbán János Erik OFM
              tartományfőnök

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS